1. Početna
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Usmeravanje poddomena sa jednog na drugi hosting nalog

Usmeravanje poddomena sa jednog na drugi hosting nalog

Usmeravanje poddomena tako da učitava sadržaj sa drugog hosting naloga postiže se promenom IP adrese u njegovom A zapisu. Hosting nalog u kojem je poddomen kreiran zvaćemo prvi hosting nalog, a ciljani hosting nalog, sa kojeg želimo da učitamo sadržaj stranice na poddomenu – drugi hosting nalog.

Napomena: IP adresa drugog hosting naloga se može naći u cPanel-u » desno u sekciji OPŠTE INFORMACIJE » Deljena IP adresa.

Deljena IP adresa hosting naloga

Poddomen takođe mora biti dodat u drugom hosting nalogu na jedan od sledećih načina – kao primarni, addon ili parkirani domen. Kao takvog ga možete usmeriti menjajući njegovu IP adresu u (deljenu) IP adresu prvog hosting naloga.

Da promenite IP adresu sa koje će se učitavati poddomen, ulogujte se u cPanel, na hosting nalog gde je poddomen kreiran, i idite na Uređivač DNS zone » izaberite Uredi (za domen u okviru kojeg se nalazi poddomen).

Upravljanje DNS zapisima domena iz Uređivača DNS zone
Upravljanje DNS zapisima domena iz Uređivača DNS zone

Važno: da bi koristili Uređivač DNS zone u cPanel-u, domenu moraju biti dodeljeni nejm (DNS) serveri, koji odgovaraju hosting nalogu (nsxy.superhosting.rs i nsxy.superhosting.rs) na kojem je taj domen hostovan. U tom slučaju, DNS zona tog domena se može izmeniti iz cPanel kontrolnog panela. DNS zona je skup svih DNS zapisa datog domena.

Pronađite A zapis poddomena u njegovoj DNS zoni. Poddomen možete pronaći uz pomoć polja za pretragu i videti samo A zapise korišćenjem filtera „A“.

Promena A zapisa poddomena - Uređivanje
Promena A zapisa poddomena – Uređivanje
Sačuvaj izmene klikom na dugme "Sačuvaj zapis"
Sačuvaj izmene klikom na dugme „Sačuvaj zapis“

Napomena: po isteku vremena naznačenog u TTL polju/koloni (na primer, 1800, što je 30 minuta), nova DNS podešavanja će „zaživeti“ i poddomen će početi da se učitava sa servera ka kojem je usmeren. Podrazumevano, vreme potrebno za globalno ažuriranje novih DNS postavki za poddomen je između 2-48 sati.

Nije neophodno da poddomen bude kreiran na prvom hosting nalogu, dovoljno je da ima A zapis koji usmerava ka njemu (deljenu IP adresu hosting naloga). Ukoliko poddomen nije na prvom hosting nalogu, kreirajte samo A zapis za njega u Uređivaču DNS zone (dodajte A zapis).

Imejl servis na poddomenu

Imejl servis datog poddomena takođe može biti rutiran (usmeren) na drugi hosting nalog dodavanjem MX zapisa za taj poddomen.

Posredstvom Uređivača DNS zone » opadajući meni Dodaj zapis, kreirajte novi MX zapis. Za naziv unesite ime poddomena, postavite prioritet na 0, i za odredište ponovo upišite ime poddomena.

Postavljanje MX zapisa za poddomen
Postavljanje MX zapisa za poddomen

Ovaj MX zapis ukazuje na to koji mejl server će biti zadužen za prijem imejlova na ovom poddomenu. Imejl nalozi (adrese) se kreiraju i njima se upravlja sa drugog hosting naloga.

Napomena: nakon izvršenih promena DNS informacija (zapisa), potrebno je da protekne izvesno vreme kako bi se iste ažurirale na globalnom nivou (u DNS sistemu) – od 2 do 48 sati. Ovaj period se često sreće pod imenom „vreme propagacije“.

Obnovljen: 13. августа 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci