1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Uvoz i ažuriranje sistema u Softaculos-u

Uvoz i ažuriranje sistema u Softaculos-u

Platforma Softaculous Vam omogućava uvoz i ažuriranje već instaliranih sistema. Pored toga ova platforma pruža mogućnost da budete automatski obavešteni kada postoji nova verzija sistema koje koristite za razvoj Vaših veb-sajtova i aplikacija. Ažuriranja sistema se vrši veoma lako i jednostavno.

Moguće je prilikom ažuriranja podesiti automatsko generisanje rezervnih kopija za odgovarajuće sisteme i vratiti sistem na prethodno korišćenu verziju iz već generisane arhive.

Radi lakšeg upravljanja i ažuriranja sistema, sisteme koje ste već ručno instalirali možete dodati u Softaculous, a zatim možete iskoristiti dodatne mogućnosti ove platforme i upravljati njima automatski.

Uvoz

Možete izvršiti uvoz trenutno instaliranih sistema na Vašem hosting nalogu pomoću Softaculous-a. Uvoz se odvija brzo i jednostavno u nekoliko koraka:

  • izaberite ikonicu Softaculos na cPanel-u
  • u meniju sa leve strane izaberite kategoriju kojoj pripada sistem koji koristite (blogovi, portali, forumi i dr.);
  • u meniju sa leve strane izaberite tip sistema koji želite da uvezete (WordPress, Joomla ili dr.);
  • sa desne strane ćete videti opciju Import;
  • iz padajućeg menija “Choose Domain” izaberite domen za koji je sistem instaliran
  • u polje “In Directory” upišite direktorijum u kom je sistem instaliran. Ako se sistem NE nalazi u zasebnom poddirektorijumu, ostavite polje prazno.
Softaculous - Uvoz (import) već instaliranog sistema
Uvoz već instaliranih sistema u Softaculos

Kada popunite relevantne informacije, izaberite dugme “Import” i sačekajte dok se uvoz ne završi. Operacija može potrajati nekoliko minuta. Nakon uspešnog završetka, dobićete poruku: “Congratulations, the software has been successfully imported”.

Da biste pristupili uveženom sistemu i proverili da li je njegova trenutna verzija aktuelna, izaberite “Back to Overview”.

Ažuriranje

Softaculous - Provera instaliranih sistema i njihovih verzija
Pogledajte trenutno instalirane sisteme

U odeljku “Current Installations” videćete sve dostupne instalacije koje su do sada dodate odgovarajućem tipu sistema, kao i detaljne informacije o njima: adresa instalacije, datumu dodavanja sistema i trenutna verzija.

Ako je dostupna nova verzija dodatog sistema, opcija ažuriranja će biti prikazana pored odgovarajuće instalacije.

Da biste ažurirali neki sistem, samo kliknite na opciju “Upgrade to x.x.x”, označite polje “Create Backup” i kliknite na dugme “Upgrade”.

Nakon uspešnog završetka operacije, dobićete poruku “Congratulations, the software has been successfully updated“.

Softaculous - Ažuriranje instaliranog sistema
Ažurirajte sistem na noviju verziju

Ako postoji problem sa trenutnom verzijom sistema, možete bez problema vratiti prethodno stanje sistema iz arhive generisane tokom ažuriranja sistema.

Da biste povratili arhivu, potrebno je da u gornjem desnom uglu izaberete ikonicu “Backups and Restore gde ćete pronaći listu trenutno dostupnih arhiva kao i informacije o njihovoj veličini u MB i verziji sistema u vreme kada su generisane.

Iz menija “Options” nasuprot odgovarajuće arhive, izaberite ikonicu “RestoreRestore ikonica i dugme “Restore installation“. Nakon uspešnog završetka operacije, dobićete poruku “Your Backup has been restored successfully”.

Kad uvoz ili instalacija određenog sistema bude završen, možete izvršiti dodatna podešavanja za ažuriranje i kreiranje rezervnih kopija putem Softaculous opcije “Back to Overview”.

Automatizovana ažuriranja i arhive

Ažuriranje sistema se takođe može obaviti automatski bez potrebe za bilo kakvom intervencijom sa Vaše strane.

Zbog toga je potrebno izvršiti podešavanja za automatsko ažuriranje u Softaculos-u.

Updated on 7. September 2022.

Was this article helpful?

Related Articles