1. Home
  2. Domeni
  3. .RS domeni
  4. Verifikacija RS domena putem verifikacionog imejla od RNIDS-a

Verifikacija RS domena putem verifikacionog imejla od RNIDS-a

Verifikacija kontakt (WHOIS) informacije domena je potrebna prilikom registracije ili transfera svih gTLD imena domena, uključujući i nacionalne RS i СРБ domene. Ovo se vrši po zahtevu organizacije ICANN.

RNIDS (Registar Nacionalnog Internet Domena Srbije) je organizacija koja upravlja Centralnim registrom nacionalnih internet domena. SuperHosting.RS je od strane RNIDS-a postao ovlašćeni registar .RS i .СРБ domena

Verifikacija RS domena je neophodna u slučaju:

  • registracije novog domena
  • promene kontakt (WHOIS) informacija u Sigurnom režimu (Secure Mode)(Vašeg imena, imejla ili imena Vaše kompanije)

Verifikacija RS domena vrši se imejl potvrdom. E-poruka se šalje na imejl adresu navedenu kao kontakt registranta (pojedinca koji je registrovao domen).

Po aktiviranju naziva domena, RNIDS će, po pravilu odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana, na imejl adresu registranta dostaviti podatke i uputstvo za potvrdu registracije i podataka o nazivu domena. Registrant ima rok od 20 dana za potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena. Ukoliko registrant ne izvrši potvrdu u tom roku, naziv domena prestaje da bude aktivan sve dok se registracija i podaci ne potvrde. Registrant ima pravo da zahteva da mu RNIDS ponovo dostavi ove podatke i uputstvo, te nakon što izvrši potvrdu, naziv domena ponovo postaje aktivan.

Izgled verifikacionog imejla

Naslov:

Potvrda registracije domena / Domain Registration Confirmation

ili

Promena registranta domena / Domain Registrant Change

Poruka:

Verifikacioni imejl od RNIDS-a

Potrebno je samo kliknuti na link. Potvrdna poruka nakon uspešne validacije je:

Poruka o uspešnoj potvrdi.

Ovo znači da je kontakt informacija uspešno verifikovana.

Imejl adresa registranta ili administrativnog kontakta (ukoliko je domen registrovalo pravno lice) predstavlja podatak kojim se registrant, odnosno administrativni kontakt identifikuje kod RNIDS-a i dužan je da ga održava aktivnim i ažurnim tokom čitavog perioda registracije naziva domena.

Ako se neki od podataka o registraciji naziva .RS i .СРБ domena promeni (ime, imejl ili ime kompanije), registrant je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene, posredstvom ovlašćenog registra (npr. SuperHosting.RS-a) podnese RNIDS-u zahtev za promenu tih podataka. RNIDS može u bilo kom trenutku da proveri ispravnost podataka o registraciji naziva domena slanjem imejla na e-poštu registranta ili administrativnog kontakta, a njihova obaveza je da potvrde podatke u roku od 15 dana.

Dakle, imajte na umu da postoji rok od 20 dana za potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena i rok od 15 dana za podnošenje zahteva za promenu podataka za već registrovane domene.

Updated on 15. November 2023.

Was this article helpful?

Related Articles