WhoIs zaštita

Whois zaštita predstavlja zaštitu podataka vlasnika .RS и .СРБ domena. To zapravo znači da se podaci kao što su poslovni naziv, sedište i matični broj firme ne prikazuju prilikom WhoIs upita, čime se sprečava mogućnost zloupotrebe identiteta i spam-a.

Ukoliko niste odabrali whois zaštitu prilikom naručivanja domena, možete to kasnije učiniti preko svog Korisničkog profila.

U meniju sa leve strane odaberite Domeni-upravljanje, kliknite na polje Kontakt podaci za određeni domen i na dnu stranice ćete videti sledeće:

Klikom na dugme Naručivanje će se kreirati porudžbina po čijem plaćanju će zaštita odmah biti aktivna.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci