DNS Hosting

DNS hosting se koristi ukoliko ne možete da povežete domen sa Vašim hostingom koristeći DNS (servere imena domena). U tom slučaju ga možete preusmeriti na IP adresu, drugi domen ili poddomen.

Promena DNS podešavanja za domen.

Ukoliko vršite preusmeravanje ka IP adresi, ona mora da bude prava, statička IP adresa.

Da biste uredili DNS zapise, morate se prijaviti na svoj korisnički profil i izabrati meni Upravljanje domenom.

Aktivirajte DNS hosting

Svi domeni registrovani kod SuperHosting.RS biće prikazani i pored svakog od njih ćete videti opciju za promenu kontakt detalja i DNS podešavanja.

Kliknite na Podešavanja, zatim idite na dugme Uredi, odaberite DNS hosting i Sačuvaj kako biste sačuvali sve izmene.

Uređivanje DNS zapisa

Na ovoj stranici možete urediti DNS zapise za Vaš domen.

Uređivanje DNS zapisa

(1) Ime hosta: Polja u sivoj boji su rezervisana za primarne zapise i ne mogu se ukloniti.

* svi poddomeni;
@ primarni domen;
www poddomen www.

(2) Adresa: U zavisnosti od vrste zapisa, ovde treba da postavite IP adresu, domen ili URL gde će domen biti preusmeren. Ako ste izabrali A zapis, u ova polja treba uneti IP adresu gde će domen biti preusmeren.

(3) Tip zapisa: Možete odabrati vrstu DNS zapisa – A, AAAA, CNAME, URL preusmeravanje, FRAME preusmeravanje, TXT ili SRV.

(4) Ukloni: Možete obrisati sve dodatne redove osim onih u sivoj boji. Ako izaberete brisanje primarnog zapisa, red neće biti uklonjen, već samo njegov sadržaj.

Dodavanje SRV zapisa

Da biste dodali SRV zapis, morate ispravno popuniti specijalna polja koja odgovaraju formatu zapisa.

Na primer, SRV zapis prikazan u tabeli ispod treba da se unese u polja na sledeći način: (polje za Ime se ne koristi)

Preusmeravanje domena

Ako želite da preusmerite svoj domen na drugi domen ili URL, unesite odgovarajući URL u polje Adresa. Postoje dva načina za preusmeravanje domena:

FRAME redirekcija

Ovde pretraživač u adresnoj traci prikazuje URL koji ste uneli, a ne URL ciljne stranice. Na ovaj način, ime domena u pretraživaču ostaje isto.

Imena direktorijuma i datoteka se neće dodavati na njega, jer pregledač prikazuje “frame” (okvir) u kojem se učitava interna stranica za izabrani URL. Na primer, ako preusmerite mojdomen.com na mojsajt.com, u adresnoj traci pretraživača biće prikazano samo mojdomen.com.

URL redirekcija

Ovim metodom, domen se prosleđuje direktno na izabrani URL.

URL preusmeravanje

Kada se domen unese u pretraživač, adresna traka će inicijalno prikazati ime domena (npr. mojdomen.com), a zatim će otići na i prikazati URL gde je domen preusmeren (npr.: http://info.imemogsajta.com/mojsajt).

Standardno vreme osvežavanja uobičajeno traje do sat vremena, osim u slučajevima kada je i DNS modifikovan. Tada kompletna DNS propagacija traje od 2 do 48 sati.

Bez obzira na to koju metodu preusmeravanja odaberete, imajte na umu da ni jedna nije dobra za SEO. Google, Yahoo i drugi pretraživači imaju poteškoća da povežu sadržaj veb-sajta sa preusmerenim domenom. Ako želite da optimizujete rezultate pretrage, pokušajte da preusmerite domen na hosting nalog ili Addon domen.

Uređivanje imejl zapisa

Postoji nekoliko opcija za dodavanje imejl zapisa. Uz imejl preusmerenje možete da preusmerite imejl nalog ka drugoj imejl adresi.

Imajte na umu da za MX zapis morate uneti ispravno ime hosta (na primer: mail.mojdomen.com). Potrebno je da kreirate A zapis za poddomen mail.mojdomen.com tako što ćete podesiti IP adresu servera gde će se primati imejlovi. Zatim bi trebalo da unesete MX zapis upisivanjem generisanog poddomena u polje Adresa.

Standardno vreme osvežavanja uobičajeno traje do sat vremena, osim u slučajevima kada je i DNS modifikovan. Tada kompletna DNS propagacija traje od 2 do 48 sati.

Ako su za domen zadati nejm serveri hosting naloga (nsxy.superhosting.rs i nsxz.superhosting.rs), DNS zapise možete da uredite putem cPanel-a » Uređivač DNS zona.

Updated on 15. April 2023.

Was this article helpful?

Related Articles