1. Home
  2. Domeni
  3. Upravljanje domenima
  4. Verifikacija kontakt podataka (Whois) Vašeg domena

Verifikacija kontakt podataka (Whois) Vašeg domena

Verifikacija kontakt podataka (Whois) Vašeg domena je neophodna u nekoliko slučaja. Počevši od 1. januara 2014. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) organizacija zahteva od nas (provajdera) da Vas zamolimo da pregledate i izvršite verifikaciju kontakt podataka (Whois) za Vaš domen. Svi generički domeni najvišeg nivoa (gTLD) se moraju verifikovati. Ovo uključuje .com, .net, .info, .org, .biz, .name, .xxx, i druge domene.

Ovaj članak se ne odnosi na nacionalne RS domene, čija se verifikacija vrši na drugačiji način. Više o verifikaciji RS domena možete pročitati u našem članku Verifikacija RS domena.

Verifikacija domena je neophodna u sledećim slučajevima:

  • prilikom registracije novog domena
  • prilikom promene kontakt podataka (Whois)
  • prilikom transfera domena

Sledeći podaci moraju biti verifikovani:

  • ime
  • prezime
  • imejl adresa

Nakon registracije novog domena ili promene kontakt podataka za postojeći (registrovani) domen, primićete verifikacioni imejl. Imejl poruka će Vam biti poslata na naznačenu imejl adresu registranta (lica koje je registrovalo domen, odnosno Vašu imejl adresu ako ste Vi registrovali domen). Ukoliko je došlo do promene imejl adrese registranta, poruka se dostavlja samo na novu adresu i zahteva potvrdu klikom na link.

Nije potebno preduzimati nikakvu radnju sa prethodne (stare) imejl adrese.

Verifikacija je neophodna ukoliko je došlo do promene imena, prezimena ili imejl adrese registranta.

Ako se isti podaci odnose na više domena, potrebno je verifikovati ih samo jednom.

Važno: Verifikacija kontakt podataka se mora obaviti najkasnije za 15 dana. Ukoliko to ne bude bio slučaj, domen će biti suspendovan.

Domen će biti suspendovan od strane registra (kompanije ovlašćene za registraciju domena) tako što će izmeniti DNS podatke.

Ako ste probili rok za verifikaciju i domen Vam je suspendovan, morate otvoriti verifikacioni imejl i kliknuti na link. Nakon otvaranja ovog linka, Vaš domen će ponovo biti aktivan.

Ove izmene deo su Sporazuma akreditovanih registrara (Registrar Accreditation Agreement). Više informacija o tome možete pronaći na ICANN veb-sajtu.

Updated on 19. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles