1. Početna
  2. Ostalo
  3. Brisanje keširanih informacija iz Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome pretraživača

Brisanje keširanih informacija iz Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome pretraživača

Keš veb pretraživača skladišti podatke veb sajtova koji se posećuju, njihove slike, skripte, stranice, animacije i drugo. Pri sledećem učitavanju istog sajta koriste se ove keširane informacije umesto da se ponovo preuzimaju sa servera. Na ovaj način, sajtovi se brže učitavaju.

Sačuvane informacije su kopije originalnih informacija sa sajtova i čuvaju se lokalno na hard disku računara.

Ponekad je, prilikom uređivanja informacija na veb-sajtu, neophodno da u pregledaču izbrišete lokalno keširane informacije da biste uočili promenu.

Internet Explorer

Da biste obrisali keširane informacije u Microsoft Edge pregledaču, idite na Settings and more...(ALt + X ) u glavnom meniju.

Pristupanje glavnom meniju pretraživača

Pristupanje glavnom meniju pretraživača

Posle toga kliknite na Settings.

Pristupanje podešavanjima pretraživača

Pristupanje podešavanjima pretraživača

U odeljku "Clear browsing data" izaberite opciju Choose what to clear.

U prozoru koji se otvori, označite Cached data and files i kliknite na Clear.

Brisanje keširanih informacija sajtova

Brisanje keširanih informacija sajtova

Da biste obrisali kolačiće sa sajta, označite opciju Cookies and saved website data. Kada budete brisali kolačiće, a pri tom ste već prijavljeni na sajt, bićete izlogovani i moraćete opet uneti podatke za prijavu.

Ako želite da se keš pregledača automatski čisti, omogućite Always clear this when I close the browser. Zatvaranjem pregledača će se automatski izbrisati informacije iz keša koje ste označili u opciji gore.

Аutomatsko brisanje keša prilikom zatvaranja pretraživača

Аutomatsko brisanje keša prilikom zatvaranja pretraživača

Mozilla Firefox

Keširane informacije u Mozilla Firefox-u se mogu brisati pritiskom na tastersku prečicu Ctrl + Shift + Delete.

Da biste obrisali keš pregledača preko njegovih podešavanja, kliknite na glavni meni (Open menu).

Pristupanje glavnom meniju Firefox pretraživača

Potom kliknite na Options.

Pristupanje podešavanjima pretraživača

Pristupanje podešavanjima pretraživača

Zatim idite na polje Privacy & Security ( Lični podaci), a na kartici "Cookies and Site Data" kliknite na Clear Data…

Opcija za brisanje keš informacija u Firefox pretraživaču

Opcija za brisanje keš informacija u Firefox pretraživaču

U prozoru koji se otvori, označite opciju Cached Web Content i kliknite na Clear.

Čišćenje keša u pretraživaču, bez kolačića

Čišćenje keša u pretraživaču, bez kolačića

U odeljku History možete da koristite opciju "Clear Recent History " da biste izbrisali određene informacije kao što su kolačići, podaci o obrascima i slično.

U prozoru koji se otvori, označite Cache i kliknite Clear Now da biste obrisali samo keš sajtova.

Google Chrome

Keširane informacije u Chrome-u se mogu obrisati pritiskom na prečicu na tastaturi: Ctrl + Shift + Delete.

Da biste izbrisali keš pregledača kroz njegove postavke, kliknite na dugme glavnog menija (1), izaberite More tools (2) i izaberite Clear Browsing data ...

Podešavanja za brisanje keša u Chrome pretraživaču

Podešavanja za brisanje keša u Chrome pretraživaču

U iskačućem prozoru, u polju Basic, izaberite All time iz padajućeg menija, a zatim označite Cached images and files i kliknite na Clear data.

Čišćenje keša u pretraživaču, bez kolačića

Čišćenje keša u pretraživaču, bez kolačića

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci