1. Home
  2. Hosting
  3. Bezbednost
  4. Nekoliko saveta za odabir jake lozinke

Nekoliko saveta za odabir jake lozinke

Vaš hosting nalog kao i bilo koji drugi nalog ili profil koji imate na Web-u sadrži važne informacije koje mogu biti zloupotrebljene. Posredstvom Vašeg hosting naloga pristupate Vašem sajtu, imejlu, bazama podataka, itd. Stoga morate biti posebno oprezni prilikom kreiranja nove lozinke kako biste sprečili posledice u slučaju neovlašćenog pristupa treće strane. Statistika ukazuje da se, bez obzira na brojna upozorenja, mnogi korisnici i dalje služe popularnim lozinkama i koriste istu lozinku za različite naloge. Na taj način, izlažu se riziku od zloupotrebe njihovih ličnih i drugih važnih podataka.

Evo nekih uobičajenih grešaka koje bi trebalo izbegavati:

1. Nemojte koristiti uzastopna slova niti brojeve

Primer: 123456, abcdef, qwerty, itd.

2. Nemojte koristiti svoje lično ime, prezime, broj telefona, broj lične karte, nadimak ili bilo koju drugu informaciju koja bi mogla biti javno dostupna i iskorišćena za pogađanje lozinke.

3. Nemojte koristiti uobičajene kombinacije.

Primer: 13579, asdasd, 1q2w3e4r, qwertyuiop, admin, password, administrator, itd.

4. Nemojte koristiti istu lozinku za dva različita servisa, npr. za pristup Vašem imejlu i pristup nalogu na servisu koji ste koristili da biste registrovali Vašu imejl adresu.

5. Nemojte koristiti lozinku koja je ista kao Vaše korisničko ime (username) ili imejl adresa.

6. Nemojte koristiti lozinku niti korisničko ime (username) koje je lako pogoditi čak ni ako želite da samo isprobate neki servis (kao npr. “test”). Ukoliko vaš nalog ili uređaj bude kompromitovan (hakovan), rizici po Vas su višestruki.

7. Nemojte postavljati za lozinku datum godišnjice koji uvek zaboravite. Koliko god kompleksna Vaša lozinka bila, trebalo bi da Vam je laka za pamćenje.

Saveti za kreiranje sigurnije lozinke:

1. Kada birate lozinku, mogli biste zameniti slova neke reči odgovarajućim brojevima.

Primer: I=1, L=1, A=4, T=7, E=3, g=9, о=0, itd. Po ovom obrascu reč “hosting” bila bi ispisana kao “Hos71n9”.

2. Koristite kombinaciju brojeva, velikih i malih slova i specijalnih karaktera (!@#$%^&*). Duže lozinke koje se sastoje od više nego 7-8 karaktera čine Vaš nalog sigurnijim.

3. Izaberite nešto čega ćete se Vi lako setiti, a što niko drugi ne zna. Na primer:

– omiljeni citat iz pesme ili knjige;
– datum rođenja Vaše dece, supružnika, ili kućnog ljubimca;
– naslov priče koju čitate pred spavanje;
– nadimak Vašeg najboljeg prijatelja/prijateljice;

4. Koristite frazu laku za pamćenje, ali tešku za pogoditi.

Na primer: “Ovo je najjača lozinka ikada – 95” ili “Ne možeš pogoditi moju lozinku, LOL!!”.

5. Koristite neki od Password Manager softvera. Ima ih mnogo. U većini slučajeva imaju dovoljno visok nivo bezbednosti i algoritme za enkripciju (šifrovanje) kako bi zaštitili Vašu lozinku. Osmišljeni su tako da se sve lozinke čuvaju na jednom mestu tako da se lako možete podsetiti ukoliko je zaboravite.

6. Menjajte Vaše lozinke periodično.

7. Koristite Password Generator opciju. Možete joj pristupiti putem cPanela na Vašem hosting nalogu: cPanel » Preferences » Password & Security.

Updated on 19. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles