1. Home
  2. Hosting
  3. Bezbednost
  4. Dvostruka autentifikacija – cPanel
  1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Dvostruka autentifikacija – cPanel

Dvostruka autentifikacija – cPanel

Da biste dodatno zaštitili cPanel, možete omogućiti Two-Factor Authentication (Dvostruka autentifikacija).

Tehnologija dvostruke autentifikacije omogućava upotrebu još jednog faktora koji verifikuje identitet korisnika, pored korisničkog imena i lozinke za cPanel.

Drugi faktor autentifikacije je posebno generisan sigurnosni kod. Ovaj kod se može generisati pomoću aplikacije za dvostruku autentifikaciju koja je instalirana na Vašem mobilnom telefonu.

Aplikacija koja se može koristiti za generisanje koda je Google Authenticator za Android, iOS i BlackBerry.

Da bi tehnologija dvostruke autentifikacije funkcionisala, potrebno je uspostaviti vezu između cPanela i mobilne aplikacije Google Authenticator.

Aktiviranje dvostruke autentifikacije u cPanel-u

1. Instalirajte aplikaciju Google Authrnticator na Vašem uređaju.

Google Authenticator
Pokrenuta mobilna aplikacija nakon instalacije. Produžite dalje odabirući Begin > skip, dok ne stignete do prozora Add account.

2. Prijavite se na kontrolnu tablu cPanel i kliknite na Dvostruka autentifikacija.

Meni Dvostruka autentifikacija
Otvorite Dvostruka autentifikacija.

Kliknite na Podesite dvostruku autentifikaciju.

Dvostruka autentifikacija - naslovna strana
Kliknite na Podesite dvostruku autentifikaciju.

3. Podaci za povezivanje cPanela sa mobilnom aplikacijom.

Na učitanoj stranici ćete videti dva koraka potrebna za konfigurisanje veze.

4. (Korak 1) Konfigurišite mobilnu aplikaciju skeniranjem QR koda ili unošenjem korisničkog imena i ključa koji su prikazani u cPanelu.

QR kod za dodavanje naloga na aplikaciju za dvostruku autentifikaciju
Skenirajte QR kod uz pomoć aplikacije koju ste instalirali, ili upišite ručno ključ koji Vam se prikazuje.

Napomena: Kada obavite konfiguraciju, ovi podaci (QR kod i ključ) su skriveni i nećete ih moći ponovo videti. Ako želite da povežete drugi mobilni uređaj, u ovom koraku možete da sačuvate ključ. Nakon konfigurisanja drugih uređaja, obavezno izbrišite ključ.

Kada pokrenete Google Authenticator na svom mobilnom uređaju i dođete do prozora Dodavanje naloga, odaberite jedno od Skeniraj QR kod ili Unesite ključ.

Google Authenticator - dodavanje naloga
Odaberite jedan od načina za dodavanje naloga.

Nakon skeniranja koda ili unosa konfiguracionih podataka, u aplikaciji će se pojaviti nalog i videćete prvi generisani kod.

Google Authenticator kod
Generisan sigurnosni kod u aplikaciji.

Generisani kod je vrsta jednokratne lozinke od šest cifara. Kodovi se generišu stalno u aplikaciji, u određenim intervalima. Ako propustite prvi generisani kod, koristite sledeći.

3) (Korak 2) Ovaj kod morate uneti u drugom koraku u kontrolnoj tabli cPanel-a.

Sigurnosni kod za podešavanje dvostruke autentifikacije
Unesite kod koji ste generisali u aplikaciji.

Nakon unosa koda, kliknite na Konfigurišite dvostruku autentifikaciju.

4) Ovim je završena konfiguracija i aktivacija dvostruke autentifikacije za cPanel. Dobićete poruku sa potvrdom.

Obaveštenje - Dvostruka autentifikacija je uspešno podešena i aktifirana
Dvostruka autentifikacije je aktivirana za pristup cPanelu naloga.

5) Sledeći put kada budete pokušali da se prijavite na cPanel, nakon unosa korisničkog imena i lozinke, u sledećem prozoru moraćete da unesete novi kod koji se generiše u mobilnoj aplikaciji Google Authenticator.

Unošenje korisničkog imena i šifre prilikom prijavljivanja.

Dvostruka autentifikacija - unos koda za verifikaciju
Unošenje koda za dvostruku autentifikaciju koji je generisan preko mobilne aplikacije.

Napomena: Jednom kada je omogućena dvostruka autentifikacija, moraćete da imate svoj mobilni uređaj i kod koji će se generisati u aplikaciji Google Authenticator da biste mogli da se prijavite na cPanel.

Važno: Ako iz nekog razloga više nemate sigurnosni kod, poput ponovne instalacije mobilne aplikacije ili mobilni uređaj nije dostupan, nećete moći da se prijavite na cPanel. Moraćete da onemogućite dvostruku autentifikaciju da biste povratili pristup cPanel kontrolnoj tabli. Da biste to uradili, treba da imate pristup svom klijentskom profilu i odatle koristite opciju za prijavljivanje na cPanel (Hosting nalozi »Detalji» Prijava na cPanel). Tada ćete moći da onemogućite 2FA u cPanelu.

Opcije za dvostruku autentifikaciju

Ponovna konfiguracija dvostruke autentifikacije

Možete ponovo konfigurisati dvostruku autentifikaciju pomoću opcije Reconfigure Two-factor authentication, pri čemu se obnavljaju podaci o vezi između cPanela i mobilne aplikacije.

U praksi je to jednako kao da isključite i opet uključite dvostruku autentifikaciju.

Kada se ponovo konfigurišu, prethodni podaci postaju nevažeći i generisani kodovi u mobilnoj aplikaciji neće biti važeći.

Isključivanje dvostruke autentifikacije

Možete isključiti i ukloniti dvostruku autentifikaciju uz pomoć opcije Isključi dvostruku autentifikaciju.

Updated on 21. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles