1. Home
  2. Hosting
  3. Napredni sistemski parametri
  4. Šta je procesorsko vreme i koliko procesorskog vremena nudite u okviru hosting paketa?

Šta je procesorsko vreme i koliko procesorskog vremena nudite u okviru hosting paketa?

Procesorsko vreme predstavlja vreme koje se troši na procese u okviru hosting naloga. Ti procesi su neophodni za rad aplikacija instaliranih na nalogu.

Statistike svakog hosting naloga se generišu direktno iz jezgra operativnog sistema, a možete ih pronaći na korisničkom profilu.

Procesorsko vreme uključuje vreme za obradu MySQL upita i obradu skripti (php, perl, python i druge skripte) koje se izvršavaju na serveru. Statistika ne uključuje vreme prikaza statičkog sadržaja (css, js, slike, itd.).

Parametre koje nudimo u okviru naših hosting paketa je:

  • za SuperStart – do 900 minuta mesečno
  • za SuperPro – 3300 minuta mesečno
  • za SuperHosting – do 4800 minuta mesečno

Updated on 5. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles