1. Home
  2. Domeni
  3. Transfer domena
  4. Transfer domena (.com, .net, .org, .biz, ili .info)

Transfer domena (.com, .net, .org, .biz, ili .info)

Šta zapravo znači transfer domena?

Transfer domena je proces migracije određenog domena sa jednog ovlašćenog registra kod drugog. Tokom samog transfera domena, nema promene u njegovim podrazumevanim podešavanjima, osim ako nije naznačeno prilikom pokretanja transfera (tj. domen se može preneti do drugog ovlašćenog registra, ali će se veb-stranica i dalje učitavati sa istog hosting naloga).

Transfer domena predstavlja administrativni transfer domena sa jednog registra u drugi, koji nije povezan sa učitavanjem veb-sadžaja. Tokom transfera domena postoji samo transfer kontrole imena domena, ali ne i sadržaja veb-sajta. Ako nije bilo promena u DNS podešavanjima domena, proces transfera domena se odigrava u pozadini, neprimećeno – nema prekida u radu veb-sajta.

Posle uspešnog transfera domena (osim u slučajevima opisanim u daljem tekstu (u tačci 5.I.)), domen se obnavlja na 12 meseci, čuvajući period koji je preostao do isteka. Sam transfer je besplatan, a plaća se naknada za obnovu domena.
Za mnoge korisnike, termin “transfer domena” znači i promenu hosting naloga za veb-sajt, ali to često nije slučaj.

Za svaki domen, postoje takozvana “imena servera” (NS – Nameservers) koji ukazuju na to gde je veb sajt hostovan. Ukoliko određen sajt mora biti prebačen sa jednog hosting naloga na drugi, ili kod drugog provajdera, to ne znači da i domen nužno mora biti prenet. Dovoljno je da domen prođe kroz promenu NS zapisa, a veb-sajt će početi da se učitava sa nove lokacije na koju usmeravaju ovi zapisi.

Napomena: Izmene DNS servera treba da budu izvršene pre ili posle transfera domena. Ako je proces transfera u toku, nećete moći da izvršite ove promene.

Ovo nikako ne utiče na pravilno funkcionisanje veb-sajta, bilo da se izabrani domen prenosi kod drugog provajdera koji će hostovati veb-sajt, ili se registruje na drugu lokaciju. Jedina stvar, koja je bitna za učitavanje veb-sajta su uneti NS zapisi domena.

Ovaj članak se ne odnosi na transfer .rs domena, pošto se ovi domeni prenose pod drugačijim uslovima.

Uslovi transfera domena

1. Autorizacioni kod ( EPP ključ)

Jedan od osnovnih uslova za transfer domena sa jednog registra na drugi je davanje autorizacionog koda (EPP ključ).

2. Zabrana transfera

Drugi osnovni uslov je da zabrana transfera domena bude deaktivirana (tj. domen mora biti otključan).

Kod mnogih registra, korisnik ne može videti autorizacijski kod/ EPP ključ u kontrolnom panelu za upravljanje domenom iz sigurnosnih razloga. Pored toga, korisnik ne može da onemogući zabranu transfera. U ovom slučaju, korisnik koji želi da prenese domen mora kontaktirati ovlašćeni registar domena (najčešće putem imejla) i zahtevati da se domen otključa za transfer, zajedno sa neophodnim autorizacionim kodom. Nećete moći da pošaljete zahtev za transfer domena bez prethodnog ispunjavanja ovih zahteva.

3. Verifikacioni imejl nakon uspešnog transfera

Nakon uspešnog transfera, na imejl adresu navedenu na početku transfera, dobićete imejl za potvrdu. U roku od 15 dana, morate izvršiti verifikaciju klikom na link koji ce biti poslat.

Važno: Ukoliko se verifikacija ne izvrši u roku od 15 dana, domen će biti suspendovan.

4. Period transfera domena

Transfer domena obično traje oko 7 radnih dana.

5. Drugi uslovi

I. Ako je period između poslednjeg obnavljanja domena i transfera duži od 45 dana, dodaće Vam se još 12 meseci na period registracije. U slučajevima kada je određeni domen istekao, potom obnovljen, a zatim je podnesen zahtev transfer domena i nije prošlo 45 dana nakon obnove, nećete dobiti dodatnih 12 meseci. Naknada za transfer je nepovratna.

II. Ako je domen registrovan 60 dana pre datuma transfera, onda transfer neće biti moguć.

III. Ako je domen u Redemption periodu, mora se prvo obnoviti kod trenutnog ovlašćenog registra, a 60 dana nakon obnavljanja može se pokrenuti transfer.

Važno: Transfer suspendovanog domena (.com, .net, .org, .biz, .info i drugih najpoznatijih i najkorišćenijih domena) je moguć, sve dok domen ne odu u Redemption (drugi grejs period za obnovu) ). Tokom transfera isteklog domena, isti ne radi.

Važno: U slučaju da želite da prenesete suspendovani domen na SuperHosting.RS, pre nego što izvršite nalog za transfer, pošaljite zahtev za proveru domena na [email protected]

6. Panel za upravljanje domenom

Nakon transfera domena, njegov vlasnik prima imejl sa novim datumom do kog će registracija domena biti aktivna. Preko korisničkog profila mogu se menjati različite postavke domena, kao što su NS zapisi, kontakt informacije, zapisi hostova itd.

Updated on 1. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles