1. Home
  2. Domeni
  3. Transfer domena
  4. Kako inicirati transfer domena?

Kako inicirati transfer domena?

Pre iniciranja transfera domena potrebno je popuniti nalog za transfer, raspolagati autorizacionim kodom i otključati domen.

1. Nalog za tranfer domena

Pre nego što se krene sa transferom domena, neophodno je poručiti uslugu transfera domena na našem sajtu (SuperHosting.RS). Nakon aktiviranja narudžbine, transfer domena se može inicirati putem Vašeg korisničkog profila.

2. Autorizacioni kod i “otključavanje” domena za transfera

Za transfer Vašeg domena Vam je potreban autorizacioni kod ( EPP ključ). Takođe, ukoliko je postavljena zabrana na transfer Vašeg domena, potrebno je da je isključite. Ukoliko se ovi uslovi ne ispune, ne može se izvršiti transfer domena.

Autorizacioni (EPP) ključ možete naći u kontrolnom panelu za Vaš domen kod Vašeg trenutnog ovlašćenog registra. Ukoliko Vam ključ iz nekog razloga nije dostupan, obratite se Vašem ovlašćenom registru.

Iniciranje transfera domena

Kako biste započeli proces transfera, morate prvo pristupiti Vašem korisnički profil na našem sajtu. Zatim izaberite opciju Započni transfer iz menija Transfer domena.

Autorizacioni kod
Da biste inicirali transfer domena potrebno je upisati EPP kod

U ovo polje je potrebno upisati autorizacioni kod koji ste dobili od trenutnog ovlašćenog registra. U slučaju da kod nije validan, molimo Vas da kontaktirate trenutnog ovlašćenog registra i zatražite novi autorizacioni kod. Nakon toga ćete inicirati transfer domena bez problema.

Podaci registranta
Podaci o registrantu - proces iniciranja transfera domena

Nakon uspešnog unosa koda, morate proveriti i popuniti podatke o registrantu.

Podaci će biti automatski popunjeni, ali ih možete izmeniti. Ukoliko su svi podaci ispravni, možete zadržati iste one podatke koje ste uneli prilikom kreiranja korisničkog profila na našem sajtu.

Obavezno proverite imejl adresu koju unosite, jer će Vam na tu adresu biti poslat važan imejl nakon obavljenog transfera.

Važno: Nakon uspešno realizovanog transfera, dobićete verifikacioni imejl na imejl adresu naznačenu u podacima za registranta i imaćete 15 dana da je potvrdite klikom na link u toj poruci. Ukoliko imejl adresa ne bude potvrđena u tom roku, domen će biti privremeno suspendovan.

Podešavanja DNS podataka nakon završenog transfera

Ukoliko je Vaš domen povezan sa hosting nalogom, trebalo bi izabrati šta će se desiti sa DNS podešavanjima domena nakon njegovog transfera kod SuperHosting.RS.

Opcije uključuju:

    Automatsko podešavanje DNS zapisa kad transfer domena završi
  • zadržavanje prethodnih DNS zapisa
  • automatska zamena DNS zapisa DNS zapisima hosting naloga
  • ručno podešavanje (unos) DNS zapisa

U zavisnosti od Vašeg izbora, DNS podešavanja će automatski i bez odlaganja biti promenjena nakon transfera domena kod nas. DNS podešavanja domena mogu biti ručno postavljena i kasnije, odmah nakon što domen bude transferovan kod nas, SuperHosting.RS.

Nakon iniciranja transfera, možete pratiti status transfera u okviru Vašeg korisničkog profila. Detaljne informacije o transferu domena će biti dostupne svo vreme tokom samog procesa. Uobičajeno vreme transfera je do 6 dana počevši od dana potvrde verifikacionog imejla.

Napomena: Izmene DNS servera treba da budu izvršene pre ili posle transfera domena. Ako je proces transfera u toku, nećete moći da izvršite ove promene.

Updated on 1. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles