1. Početna
  2. WordPress
  3. WP-CLI – Upravljanje WordPress-om putem SSH veze

WP-CLI – Upravljanje WordPress-om putem SSH veze

WP-CLI je skup alata u komandnoj liniji, koji se izvršava u konzoli. WP-CLI Vam omogućava da upravljate sa više WordPress instalacija na svom hosting nalogu.

Možete da bekapujete baze podataka brzo i lako, da automatski ažurirate WP, dodatke i teme, kao i da automatski instalirate nekoliko WordPress instanci bez upotrebe veb-pregledača (brauzera). Ovo će Vam uštedeti dragoceno vreme kada morate da upravljate sa više WP instalacija.

U zavisnosti od specifikacija alata, biće Vam potrebna najmanje WordPress verzija 3.5.2.

Pošto se alat koristi u konzoli, takođe treba da aktivirate SSH pristup za svoj hosting nalog.

Korišćenje WP-CLI

WP-CLI je instaliran na svim shared hosting serverima kod SuperHosting.RS.

Važno: Kako biste radili sa WP-CLI na svom hosting nalogu možete koristiti komandu wp-cli u konzoli.

Komanda može da se izvrši direktno u određenom WordPress direktorijumu, kao i izvan WordPress instalacije. Komanda precizira koja će instalacija biti izmenjena.

Na primer, WordPress je instaliran u sledećem direktorijumu:

/home/cpaneluser/public_html/wordpress

Napomena: cpaneluser je korisničko ime za hosting nalog.

Kako biste proverili verziju WordPress teme, možete ukucati sledeću komandu u konzolu:

wp-cli theme status –path=/home/cpaneluser/public_html/wordpress

Ako ste već pristupili direktorijumu putem konzole, možete takođe da izvršite komandu:

wp-cli theme status

Ako je verzija WordPress-a starija od 3.4, možete ažurirati sistem pomoću:

wp-cli core download –force

Nakon što izvršite gorepomenutu komandu, moraćete takođe da ažurirate i bazu podataka. Pre toga, obavezno napravite rezervnu kopiju:

wp-cli db export mydbfile.sql

Baza podataka pod nazivom mydbfile.sql će biti otpremljena u direktorijum veb-sajta.

Komanda za ažuriranje baze podataka je:

wp-cli core update-db

Za instalaciju dodatka koristite:

wp-cli plugin install –activate bbpress

Ako je WordPress instaliran na jeziku koji nije engleski i želite da instalirate dodatak ili temu, WP-CLI će pokušati da ih instalira na istom tom jeziku. Ako instalirani dodatak ili tema nisu prevedeni, konzola može prikazati poruke upozorenja. Uprkos tome, instalacija bi trebalo da se uspešno završi.

Preporučujemo da dodelite još RAM-a za PHP procese, pogotovu za najnovije WordPress verzije. Na primer, možete dodeliti 128 MB.

Dalja wp-cli podešavanja mogu da se konfigurišu u wp-cli.yml fajlu.

Ovaj fajl može da se postavi u WordPress direktorijum kako bi se primenio na sajt. Ako je potrebno globalno podešavanje za sve WordPress instalacije, konfiguracioni fajl može da se postavi u bilo koji direktorijum i postavljen sa sledećom komandom:

wp-cli –config=/home/cpaneluser/wp-cli.yml

Ako je na Vašem nalogu instalirano više WordPress instanci i Vi želite da ih ručno ažurirate, to bi moglo da poprilično potraje, pogotovu ako imaju dosta dodataka.

Možete pokušati da to uradite automatski, koristeći konfiguraciju nekoliko wp-cli komandi u fajlu.

Na primer, trebalo bi da kreirate novi fajl u osnovnom direktorijumu hosting naloga: /home/cpaneluser/wpupdateall.sh.

Onda ukucajte sledeće komande:

wp-cli db export wp1dbbackup.sql --path=/home/cpaneluser/public_html/wp1
wp-cli db export wp2dbbackup.sql --path=/home/cpaneluser/public_html/wp2
wp-cli core update --path=/home/cpaneluser/public_html/wp1
wp-cli core update --path=/home/cpaneluser/public_html/wp2
wp-cli core update-db --path=/home/cpaneluser/public_html/wp1
wp-cli core update-db --path=/home/cpaneluser/public_html/wp2
wp-cli plugin update --all --path=/home/cpaneluser/public_html/wp1
wp-cli plugin update --all --path=/home/cpaneluser/public_html/wp2

U ove komande treba da dodate tačnu putanju do direktorijuma gde je instaliran WordPress.

info-iconVažno: Svaki put kada se izvrši komanda za izvoz baze podataka, podaci se šalju u isti fajl. Na primer, svaki put kada se izvrši komanda wp db export wp1dbbackup.sql –path=/home/cpaneluser/public_html/wp izvezeni podaci će se sačuvati u wp1dbbackup.sql fajlu. Ako taj fajl već postoji, biće izbrisan i podaci će biti izgubljeni. U zavisnosti od vremena izvršavanja cron zadatka, preporučujemo da sačuvate generisane .sql fajlove u nekom drugom direktorijumu hosting naloga ili da ih preimenujete.

Fajlovi za bekap baze podataka biće sačuvani u osnovnom direktorijumu hosting naloga: /home/cpaneluser/

Ovlašćenja za fajl wpupdateall.sh treba da budu postavljena na 0755. Onda treba da dodate sledeći cron zadatak u cPanel:

/usr/bin/env PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/bin/wp-cli /home/cpaneluser/wpupdateall.sh

Napomena: cpaneluser je korisničko ime za hosting nalog.

U cron zadatku možete pokrenuti samo jednu wp-cli komandu bez kreiranja dodatnog fajla u hosting nalogu:

/usr/bin/env PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin /usr/local/bin/wp-cli db export mydbfile.sql --path=/home/cpaneluser/public_html/wp332

Rezultati od izvršenih komandi Vam se mogu poslati putem imejla ili sačuvani u log fajlu.

Ako nakon ažuriranja primetite probleme sa pravilnim funkcionisanjem sajta, možete povratiti rezervnu kopiju baze podataka ili da vratite na prethodnu WordPress verziju.

Vraćanje baze podataka iz rezervne kopije:

wp-cli db import wp1dbbackup.sql –path=/home/cpaneluser/public_html/wp

Vraćanje na prethodnu verziju WordPress-a:

wp-cli core download –version=3.4 –force –path=/home/cpaneluser/public_html/wp1

(komanda je u jednoj liniji)

Imajte na umu da se mogu pojaviti poruke o grešci pri pristupanju veb-sajtu, ako ste WordPress vratili na verziju koja je značajno starija od trenutne.

U wp-config.php fajlu sa kojim ćete raditi u wp-cli, treba da zamenite:

define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);
sa
define(‘DB_HOST’, ‘127.0.0.1’);

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci