1. Home
  2. WordPress
  3. wp-cli
  4. Instalacija WP-CLI

Instalacija WP-CLI

WP-CLI je instaliran na svim Linux shared hosting serverima kod SuperHosting.RS.

Ovaj članak možete koristiti za instalaciju WP-CLI na Linux hosting-u, gde nije automatski instaliran.

1. Prvo je potrebno instalirati composer. U ovu svrhu, pristupite osnovnom direktorijumu Vašeg naloga /home/cpaneluser (cpaneluser zamenite sa korisničkim imenom Vašeg naloga) putem SSH i ispunite sledeću komandu:

php -r “readfile(‘https://getcomposer.org/installer’);” | php

Napomena: cpaneluser zamenite sa korisničkim imenom Vašeg naloga

Sistem će ispisati sledeću poruku:

Instaliranje Composer-a

Ukoliko Vam sistem izbaci grešku pri instalaciji composer-a, koja kaže da Vam nije omogućen odgovarajući PHP modul, komandu izvršite putem .ini fajla u kom je taj modul omogućen.

Warning: readfile(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Komanda bi trebalo da se promeni u:

php -c /home/cpaneluser/file.ini -r “readfile(‘https://getcomposer.org/installer’);” | php -c /home/cpaneluser/file.ini

Napomena: cpaneluser zamenite sa korisničkim imenom Vašeg naloga, file.ini zamenite sa odabranim .ini fajlom.

Više o ovome možete pročitati na našoj stranici za pomoć: https://help.superhosting.rs/koriscenje-prilagodjenog-phpini-fajla-za-php-cli-preko-ssh/

2. Nakon što ste uspešno instalirali composer, možete nastaviti sa instalacijom WP-CLI. Ostanite i dalje u osnovnom (home) direktorijumu i ispunite ovu komandu:

php composer.phar create-project wp-cli/wp-cli –no-dev

Ispisaće Vam se sledeća poruka:

Instalacija WP-CLI

3. U fajlu /home/cpaneluser/.bash_profile je potrebno dodati sledeći red:

export PATH=/home/cpaneluser/wp-cli/bin:$PATH

4. Nakon toga je potrebno ponovo učitati .bash_profile fajl putem komande:

source ~/.bash_profile

5. Proverite da li fajl /home/cpaneluser/wp-cli/bin/wp ima prava 0755. Ako nema, upišite ih.

6. Ako je konfiguracija prošla uspešno, komanda

wp –info

bi trebalo izbaci sledeći status:

WP-CLI info nakon uspešne instalacije

Updated on 20. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles