1. Home
  2. Web aplikacije
  3. Drupal
  4. Aktivacija Memcached u Drupal verzijama 6.x i 7.x

Aktivacija Memcached u Drupal verzijama 6.x i 7.x

Podrazumevano se za Drupal ne preporučuje Memcached podrška (tj. keširanje na ovaj način). Aktivacija ovog servisa zahteva instalaciju dodatnog modula koji će sistem koristiti da bi se povezao sa Memcached serverom (tj. serverom na kojem je instaliran ovaj servis).

Aktivacija Memcached servisa i memcache (PHP ekstenzije/modula)

Pre nego što započnemo sa korišćenjem Memcached u Drupal-u, prvo ga moramo aktivirati na hosting nalogu. Ovo se može postići iz cPanel kontrolnog panela, tačnije iz menija Memcached Manager by SuperHosting.

PHP-ov memcache modul se može aktivirati iz PHP Manager by SuperHosting. Iako u zvaničnoj dokumentaciji Drupal-a stoji da za verzije 6.x možete aktivirati memcache dok je za Drupal verzije 7.x potrebno aktivirati najnoviju verziju – memcache308 – mi Vam ipak preporučujemo ovu drugu. Razlog za to je što će Vas ukoliko instalirate stariju verziju memcache (verziju 2.2.7) Drupal 6.x sistem “upozoriti” da je potreban upgrade na noviju verziju memcache308 (verziju 3.0.8). Pored toga, Drupal verzije 6.x su zastarele (dostigle se tzv. end of life još u februaru, 2016.), pa je i preporuka sâmog provajdera da pređete na noviju verziju sistema (tzv. upgrade barem na Drupal 7.x).

Aktivacija PHP-ovog memcache modula iz PHP Manager by SuperHosting

Instalacija modula za Drupal kako bi radio sa Memcached

Za aktivaciju Memcached u Drupal-u, može se koristiti odgovarajući od modula koji se mogu naći na stranici: https://www.drupal.org/project/memcache.

Da biste pristupili Drupal administrativnom delu, možete koristiti sledeću URL adresu: http://mysitename.com/?q=admin, gde mysitename.com treba zameniti odgovarajućim imenom Vašeg domena.

Drupal verzije 6.x

Za Drupal 6.x verzije se ne preporučuje automatska instalacija modula preko administrativnog panela sajta. Potrebno je da manuelno preuzmete memcache modul na svoj računar. (Inače, mi smo u testovima koristili verziju 6.x-1.12.) Otpremite arhivirani (.tar.gz ili .zip) fajl i raspakujte ga u direktorijumu /sites/all/modules/ na svom hosting nalogu tj. tamo gde ste instalirali Drupal (ukoliko Drupal propusti da automatski kreira modules folder, potrebno je napraviti ga). Sada modul može biti aktiviran preko administracije, u delu Modules (nakon što se prijavite u administrativni deo sajta, celokupan postupak bio bi sledeći: Administer -> Site building -> Modules -> u delu Performance and scalability označite odgovarajuće polje kako biste instalirali Memcached servis. Sačuvajte postavke klikom na dugme Save configuration). No, pre nego što aktivirate modul preko administracije samog Drupal sajta, potrebno je izvršiti određena podešavanja…

Podešavanja koja prethode aktiviranju modula u Drupal-u

Nakon instalacije modula i postavljanja njegovih fajlova na hosting nalog, potrebno je izmeniti četiri fajla.

Važno: uvek napravite rezervnu kopiju (backup) fajla pre nego što pristupiti izmenama u njemu.

Prvi fajl koji treba izmeniti jeste konfiguracioni fajl Drupal sistema:

/sites/default/settings.php

Linije koda koje slede možete prekopirati u gorenavedeni fajl:

$conf['cache_backends'][] = 'sites/all/modules/memcache/memcache.inc';
$conf['cache_default_class'] = 'MemCacheDrupal';
$conf['cache_class_cache_form'] = 'DrupalDatabaseCache';
$conf['page_cache_without_database'] = TRUE;
$conf['page_cache_invoke_hooks'] = FALSE;
$conf['cache_inc'] ='sites/all/modules/memcache/memcache.inc';

Preostala tri fajla tiču se sâmog memcache modula za Drupal:

/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc
/sites/all/modules/memcache/memcache_admin/memcache_admin.module
/sites/all/modules/memcache/memcache.install

U gorenavedenim fajlovima potrebno je da pronađete sledeći tekst (string):

127.0.0.1:11211

i zamenite port 11211 odgovarajućim portom za Vaš hosting anlog. Ovaj port možete videti u cPanel-u, u “Memcached Manager by SuperHosting”.

Nakon načinjenih izmena, kao poslednji korak, potrebno je da aktivirate modul iz administrativnog dela Drupal sajta, u meniju Modules.

Drupal verzije 7.x

Za 7.x verzije Drupal-a modul možete instalirati direktno iz administrativnog dela sajta. Nakon što se ulogujete, kliknite na “Modules” iz glavnog menija, a potom na “Install new module“:

Инсталиране на модул в Drupal
Instalacija modula u Drupal-u

Na sledećoj stranici, biće Vam ponuđene dve opcije za instalaciju modula – (A) “Install from a URL” odnosno sa veb-adrese, ili (B) sa svog računara, ukoliko ste prethodno preuzeli odgovarajući fajl:

Instalacija modula sa URL-a ili sa PC-a
Instalacija modula sa URL-a ili sa PC-a

Za opciju A, možete prekopirati ispod navedenu adresu u “Install from URL” polje:

https://ftp.drupal.org/files/projects/memcache-7.x-1.6.zip

Nakon što to učinite, kliknite na “Install” dugme i sačekajte da se proces instalacije završi.

Updated on 14. November 2019.

Was this article helpful?

Related Articles