1. Home
  2. Web aplikacije
  3. Drupal
  4. Aktivacija Redis u Drupal 7.x i 8.x (sa modulom Redis)

Aktivacija Redis u Drupal 7.x i 8.x (sa modulom Redis)

Po podrazumevanim podešavanjima Drupal ne podržava Redis. U Drupal verzijama 7 i 8, Redis keširanje se može omogućiti pomoću dodatnog modula Redis.

Napomena: Pre nego što aktivirate Redis u Drupalu, uverite se da je Redis već aktiviran u cPanel -> Redis Manager. Nakon toga, proverite da li je i PHP modul redis aktiviran u cPanelu -> PHP Manager.

Instalacija modula Redis u Drupal 7

Za Drupal verziju 7.x modul možete instalirati direktno preko administracije sistema. Nakon što uđete u administrativni panel, u glavnom meniju kliknite na “Modules“, a zatim na “Install new module“.

Na sledećoj stranici imat ćete dve mogućnosti za instaliranje modula – instalirati ga sa veb adrese „Install from URL“ ili instalirati sa računara „Upload a module or theme archive to install“ ako ste ga preuzeli lokalno.

Modul možete preuzeti na sledećem linku. Nakon što preuzmete kompresovan fajl na svoj računar možete ga otpremiti na Vaš Drupal sajt. Kliknite na dugme Install.

Nakon što je instalacija završena, dobićete poruku: “Installation was completed successfully.

Za sada nemojte aktivirati modul, prvo morate da unesete nekoliko podešavanja u konfiguracioni fajl Drupala.

Podešavanje u konfiguracionom fajlu i aktivacija modula

Nakon što je modul instaliran i njegovi fajlovi se nalaze na hosting nalogu, moraćete da izmenite jedan njegov fajl.

info-iconVažno: Uvek napravite rezervnu kopiju fajla pre nego što ga izmenite.

U fajl /sites/default/settings.php treba da se upiše nekoliko redova.

Napomena: Možda ćete morati prvo da promenite dozvole za settings.php u 644 i direktorijum default na 755 da biste mogli da promenite fajl. Nakon uređivanja, vratite dozvole fajla settings.php na 444, a za default direktorijum na 555.

U settings.php stavite sledeće redove u dnu fajla:

$conf['redis_client_interface'] = 'PhpRedis';
$conf['cache_backends'][] = 'sites/all/modules/redis/redis.autoload.inc';
$conf['cache_default_class'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_prefix'] = array('default' => 'shredis-drupal');
$conf['cache_class_cache'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_bootstrap'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_menu'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_block'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_content'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_filter'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_form'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_page'] = 'Redis_Cache';

// Set the correct port for Redis server
$conf['redis_client_host'] = '127.0.0.1'; // default is localhost
$conf['redis_client_port'] = 6379; // default is 6379
$conf['redis_client_base'] = 0; // default database is 0
$conf['redis_client_password'] = ""; // default is no password

U redu $conf[‘redis_client_port’] =6379;– zamenite 6379 sa pravilnim portom za Redis. Možete videti aktivni port za Redis server u cPanel → Redis Manager.

Redis modul je aktiviran

Sačuvajte promene na fajlu i nakon toga aktivirajte modul preko administrativnog panela u Drupalu → Modules.

Na spisku sa modulima, na dnu stranice nađite modul Redis, štiklirajte opciju ENABLED i sačuvajte promene sa Save configuration.

Redis keširanje je sada omogućeno za korisnički i administrativni deo veb-sajta. Ovo možete proveriti i ako odete u meni Reports -> Status Reports

Instalacija modula Redis u Drupal 8

Postupak za instalaciju modula na sajt je isti. Dakle, sada samo preuzmite modul za verziju 8 i instalirajte na Drupal sajtu bez aktiviranja. Nakon toga, napravite samo malo drugačije izmene u settings.php konfiguracionom fajlu. U dnu fajla upišite sledeći kod:

$settings['redis.connection']['host'] = '127.0.0.1';
$settings['redis.connection']['port'] = 6379;
$settings['cache']['default'] = 'cache.backend.redis';
$settings['redis.connection']['base'] = 8;

U redu $settings[‘redis.connection’][‘port’] = 6379; – zamenite 6379 sa pravilnim portom za Redis. Možete videti aktivni port za Redis server u cPanel → Redis Manager.

Sačuvajte ova podešavanja u fajlu i aktivirajte modul na sajtu tako što ćete ići u meni Extend, pronaći ga u spisku modula, kliknuti na kvadratić ispred njega, pa na dugme Install.

Sada je Redis modul aktiviran na Vašem sajtu a to možete proveriti u meniju Reports -> Status Reports

Updated on 14. November 2019.

Was this article helpful?

Related Articles