1. Home
  2. Web aplikacije
  3. Joomla!
  4. Aktivacija Memcached u Joomla!

Aktivacija Memcached u Joomla!

Joomla! podržava Memcached servis, tj. ovaj tip keširanja. Memcached u Joomla! se može aktivirati direktno iz administrativnog dela sajta, ili – izmenama koje se vrše u konfiguracionom fajlu sistema.

Ako koristite PHP verziju 7.0 ili noviju, umesto Memcached možete aktivirati/omogućiti Redis tip keširanja.

Napomena: pre nego što omogućite Memcached tip keširanja na svom sajtu, postarajte se da je taj servis aktiviran u cPanel -> Memcached Manager by SuperHosting. A potom i da li je PHP-ova memcache ekstenzija/modul aktivirana u cPanel -> PHP Manager by SuperHosting.

Aktivacija Memcached posredstvom Joomla! administrativnog panelaNajpre, proverite u administratorskom delu sajta za svoju verziju Joomla! da li postoji podešavanje za aktivaciju Memcached. Idite na System -> Global Configuration, tab (kartica) System -> sekcija (deo) Cache Settings.

Ukoliko vidite ovaj deo (sekciju), omogućite/aktivirajte keširanje odabirom ON – Conservative caching ili ON – Progressive caching, a potom i odabirom Memcached opcije iz padajućeg menija Cache Handler.

U podešavanjima, unesite ispravan port za Memcached server (tj. server na kojem je instaliran ovaj servis). Koji je to port možete videti u cPanel -> Memcached Manager by SuperHosting.

Aktivacija izmenom configuration.php fajla

Aktivacija Memcached u Joomla! se može izvršiti i izmenama u configuration.php konfiguracionom fajlu sistema.

Ovaj fajl možete videti, kao i vršiti izmene u njemu posredstvom Menadžera fajlova (eng. File Manager) u cPanel-u, ili posredstvom FTP klijenta (tako što ćete preuzeti fajl, izvršiti izmene u njemu, a potom ga ponovo otpremiti u svoj hosting nalog).

Važno: uvek napravite rezervnu kopiju (eng. backup) fajla pre nego što pristupite izmenama u njemu.

Sledeće redove kôda u configuration.php fajlu

public $caching = '0'; 
public $cache_handler = 'file';

zamenite ovim

public $caching = '2';
public $cache_handler = 'memcache';
public $memcache_server_host = '127.0.0.1';
public $memcache_server_port = '11375';

Važno: potrebno je da port 11375 zamenite portom koji odgovara Vašem hosting nalogu. Taj port možete videti odmah nakon aktivacije Memcached servisa u cPanel-u -> Memcached Manager by SuperHosting.

Sačuvajte načinjene izmene u fajlu. Na ovaj način, Memcached je uspešno aktiviran u Joomla!.

Ukoliko opcija keširanja na sajtu preko Memcached servisa nije aktivna proverite i po potrebi aktivirajte PHP-ov memcache modul/ekstenziju iz cPanel -> PHP Manager by SuperHosting.
Updated on 15. November 2019.

Was this article helpful?

Related Articles