1. Home
  2. Web aplikacije
  3. Joomla!
  4. Aktivacija Redis u Joomla (verzija posle 3.4.x)

Aktivacija Redis u Joomla (verzija posle 3.4.x)

Redis je podržan u Joomla! Od verzije 3.4.0. Aktivacija se vrši putem administrativnog panela.

Napomena: Pre nego što aktivirate Redis u Joomla!, uverite se da je Redis već aktiviran u cPanel -> Redis Manager. Nakon toga, proverite da li je i PHP modul redis aktiviran u cPanel -> PHP Manager.

Nakon što je Redis aktiviran u cPanelu, pristupite administrativnom panelu u Joomla!. U glavnom meniju izaberite System-> Global Configurationi otvorite tab System.

Aktivacija keširanja u Joomla!

U odeljku Cache Settings za Cache izaberite ON – Conservative caching ili ON – Progressive caching.

Conservative caching – Ova opcija znači da će metoda korišćenja keša biti na standardni način. Odnosno, svaki korisnik će dobiti već keširanu verziju posećene stranice. Ova opcija se preporučuje.

Progressive caching – Pomoću progresivnog keširanja kreira se zasebna verzija keširane stranice za svakog korisnika. To znači da što više različitih posetilaca poseti neku stranicu, to će više njenih različitih verzija postojati u kešu. Ova vrsta keširanja će trebati veće resurse za čuvanje keširanih podataka. Ova opcija se ne preporučuje za veoma posećene sajtove i veb-sajtove koji imaju uglavnom jedinstvene korisnike (u poređenju sa returning posetiocima).

Za Cache Handler iz padajućeg menija izaberite Redis.

Aktivacija za različite verzije sajta i različite platforme

Platform Specific Caching – Aktivirajte ovu opciju samo ako se mobilna verzija veb-sajta razlikuje od verzije za desktop.

Vreme za koje se čuva keširana stranica

Cache Time – Podrazumevano je postavljeno vreme od 15 minuta za koje će u kešu postojati keširana verzija stranice. Ako se sajt često ažurira, vreme može da se smanji. Ako se informacije na veb-sajtu ne ažuriraju često, na primer, na svakih 15 minuta, povećajte vreme.

Stalni Redis

Persistent Redis – Ostavite ovo podešavanje aktivirano, da proces Redis ostane aktivan tako da se ne zaustavlja i ponovo pokreće za svaki zahtev.

Host i port za Redis uslugu

Redis Server Host – localhost

Redis Server Port – Unesite port za Redis server. Pri aktivaciji Redisa u cPanelu → Redis Manager, aktiviraće se određeni port za tu uslugu.

Redis Server Authentication – Ostavite polje prazno.

Baza podataka za Redis

Redis Database – Ostavite podrazumevanu vrednost “0”. Ovo je zasebna Redis baza podataka specifična za njegove potrebe (postoji u memoriji). Ova baza podataka je posebna i koristi je samo Redis.

Nakon što završite i sačuvate podešavanja, keširanje u Joomla! će biti aktivirano. Ako ste odabrali “Conservative caching“, moći ćete da izaberete za svaki modul u Joomli! da li ćete koristiti keširanje ili ne. U podešavanjima datog modula, u tabu Advanced, možete izabrati da ne koristite keširanje sa opcijom No caching ili da ostavite podrazumevanu postavku Use Global.

Updated on 19. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles