1. Home
  2. Web aplikacije
  3. Joomla!
  4. Kako da pristupim Joomla administrativnom panelu?

Kako da pristupim Joomla administrativnom panelu?

Za pristup Joomla admin panelu potrebno je da koristite sledeću adresu:

http://your-domain.com/administrator

Napomena: Potrebno je da zamenite your-domain.com sa imenom Vašeg domena.

Prikazaće se sledeći prozor:

Joomla Administrativni panel
!

U polje za korisničko ime unesite ime sistemskog administratora koje ste izabrali, a lozinku koju ste naveli unesite u polje za lozinku. Zatim kliknite na dugme “Log in” da biste uspešno pristupili administrativnom panelu.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles