1. Home
  2. Hosting
  3. Rečnik
  4. I/O (operacije ulaza/izlaza)

I/O (operacije ulaza/izlaza)

U informatici i računarstvu komunikacija između dva sistema je zasnovana na ulazno-izlaznim operacijama. Ulazne operacije su signali/ podaci koji se šalju sa procesora ili drugog tipa kontrolora prema uređaju za skladištenje. A izlazne operacije čitaju i šalju podatke sa diska ka spoljašnjem sistemu.

I/O operacije diska mogu da se računaju kao broj I/O operacija koje se izvode u sekundi (IOPS) ili kao brzina prenosa (količina podataka prenesenih u sekundi).

IOPS (ulaz/izlaz operacija po sekundi) – broj ulazno-izlaznih operacija u sekundi od SSD diska ili prema njemu.

IO MB/sec (transfer od/do pogona) – brzina prenosa podataka tokom I/O operacija. Izračunava se u KB/sec ili MB/sec.

U poređenju sa uobičajenim hard diskovima, solid state diskovi podržavaju više operacija u sekundi i veću brzinu prenosa.

SSD se razlikuje od standardnog HDD-a po svojim izuzetnim karakteristikama. Najupečatljivije je to što SSD omogućava trenutni pristup podacima i može da izvede impresivan broj istovremenih operacija u sekundi.

Naposletku, brža obrada podataka i veći broj istovremenih operacija SSD diskova ubrzava svaki veb-sajt.

Updated on 1. November 2022.

Was this article helpful?

Related Articles