1. Home
  2. Hosting
  3. Rečnik
  4. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je TCP/IP protokol koji se koristi za slanje imejlova. SMTP podržavaju svi moderni imejl klijenti kao što su MS Outlook, Eudora, Mozilla Thunderbird i tako dalje. Port 25 se koristi za slanje imejlova preko SMTP mail servera. Danas, većina SMTP servera zahteva autentifikaciju (SMTP Authentication) – ispravno korisničko ime i lozinku koji moraju da se prezentuju prilikom slanja imejlova.

Usluge koje nudi SuperHosting.RS podržavaju slanje elektronske pošte posredstvom SMTP mejl servera.

Updated on 25. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles