1. Home
  2. Hosting
  3. Rečnik
  4. POP (Post Office Protocol) – protokol za primanje imejl poruka

POP (Post Office Protocol) – protokol za primanje imejl poruka

POP (Post Office Protocol) je protokol za primanje (preuzimanje) imejl poruka sa mejl servera. Kada se koristi ovaj protokol, imejlovi se preuzimaju i čuvaju lokalno na uređaju korisnika. Podrazumevano posešavanje je da se kopija imejla ne čuva na serveru, ali većina imejl klijenata ima mogućnost da aktvira ovu opciju.

Najčešće korišćena verzija ovog protokola je v.3 – POP3.

Sve imejl poruke se preuzimaju u folder “Inbox”. Kada kreirate dodatne foldere ne imejl nalogu, oni se zapravo kreiraju kreiraju u klorisničkom programu, a ne na imejl serveru te se i njihov sadržaj ne čuva na serveru. Kod POP3 protokola, poslati imejlovi se takođe čuvaju lokalno na uređaju sa kojeg su poslati.

Prilikom podešavanja imejl klijenta, preporučuje se da se umesto POP3 koristi noviji i bolji imejl protokol – IMAP.

Updated on 5. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles