1. Početna
  2. Hosting
  3. PHP
  4. Korišćenje prilagođenog php.ini fajla za PHP (cli) preko SSH-a

Korišćenje prilagođenog php.ini fajla za PHP (cli) preko SSH-a

Dok radite sa PHP-om u komandnom modu, php komanda automatski pokreće PHP CLI binarni fajl koji odgovara podrazumevanoj PHP verziji.

Da biste videli listu sa PHP CLI opcijama, koristite sledeću komadu:

php -h

Da biste proverili trenutnu PHP CLI verziju, potrebno je da izvršite:

php -v
Provera PHP CLI verzije

Proveri PHP CLI verziju

Da biste videli aktuelni php.ini fajl (koji će se automatski učitati svaki put), koristite:

php --ini
Proveri učitani php.ini fajl (učitani konfiguracioni fajl)

Proveri učitani php.ini fajl (učitani konfiguracioni fajl)

U slučaju da niste naveli drugi fajl, PHP CLI će uvek koristiti podrazumevani sistemski php.ini fajl /opt/cpanel/ea-phpXX/root/etc/php.ini.

Ako je potrebno podesiti specifične postavke za izvršavanje PHP skripte, možda ćete morati da dodate -c opciju naredbi koju prati prilagođeni php.ini fajl. Na primer:

php -c /home/cpuser/my-custom-php.ini /home/cpuser/public_html/file.php
/home/cpuser/my-custom-php.ini - zamenite celu putanju sa imenom .ini fajla;
/home/cpuser/public_html/file.php - fajl koji će se izvršiti;

Ako se prilagođeni php.ini fajl koristi sa svakom PHP komandom u konzoli, dodajte liniju u fajl .bash_profile da ne biste morali svaki put da unosite ime fajla.

alias php='php -c /home/cpuser/my-custom-php.ini'
/home/cpuser/my-custom-php.ini - zamenite celu putanju sa imenom .ini fajla;

Ako želite da radite sa drugačijom PHP (cli) verzijom, uredite liniju promenom binarne putanje fajla:

alias php='/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php -c /home/cpuser/my-custom-php.ini'
ea-phpXX - zamenite PHP verzijom, na primer /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php;
ini fajl za PHP direktive je učitan

ini fajl za PHP direktive je učitan

Napomena: Takođe, ako postoje bilo kakve nepravilnosti u .ini fajlu, kao što su nepodržane direktive iz starijih PHP verzija, dobićete poruku o grešci u konzoli. Na primer: "Fatalna greška: Direktiva 'allow_call_time_pass_reference' is no longer available in PHP in Unknown on line 0 ". Uverite se da je sadržaj .ini fajla namenjen trenutnoj PHP verziji.

Da biste učitali ini datoteku sa PHP modulima, dodajte u .bash_profile fajl liniju:

export PHP_INI_SCAN_DIR=/home/cpuser/.sh.phpmanager/phpXX.d

/home/cpuser/.sh.phpmanager/phpXX.d - zamenite putanjom do direktorijuma gde se nalazi ini fajl;

Učitana su dva ini fajla - my-custom-php.ini za PHP direktive i php72.ini za PHP module

Učitana su dva ini fajla - my-custom-php.ini za PHP direktive i php72.ini za PHP module

Ako ste prijavljeni na hosting nalog preko SSH-a, odjavite se i ponovo se prijavite da biste aktivirali ovu postavku. Možete koristiti i ovu komandu:

source ~/.bash_profile

Postavke .bash_profile će se učitati svaki put kada pristupite Vašem hosting nalogu preko SSH.

Proverite koja je .ini datoteka učitana sa:

php --ini

Ovog puta rezultat komande treba da prikaže prilagođen .ini fajl u polju Loaded Configuration File.

U komandnoj liniji možete da podesite različite vrednosti za određene PHP direktive preko opcije -d (configuration_directive = value). Na primer:

php -c /home/cpuser/php.ini /home/cpuser/file.php -d memory_limit=256M

U skladu sa postavljenim parametrima za izvršavanje skripte, vrednost za memory_limit će biti 256 MB.

Obnovljen: 11. јуна 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci