1. Home
  2. WordPress
  3. Za brži WordPress sajt
  4. Kako da podesite SuperCache za WordPress

Kako da podesite SuperCache za WordPress

Ovo je priručnik za specifičnu konfiguraciju SuperCache-a kada se aktivira na WordPress veb-sajtu. Aktivacija SuperCache-a je ista za sve tipove veb-sajtova bez obzira na to koji CMS koriste. Ipak, podešavanja mogu biti različita za svaki sajt. Razlikuju se uglavnom zbog HTTP kolačića i/ili zbog HTTP zaglavlja.

U ovom članku možete pročitati više o posebnim funkcijama koje morate uzeti u obzir prilikom aktiviranja i podešavanja SuperCache-a.

Kada budete podešavali SuperCache, prvo proverite status keširanja kako biste utvrdili da li se sadržaj veb-sajta kešira.

Napomena: Možete odmah aktivirati SuperCache u cPanel-u, ali morate se prethodno uveriti da li neki od dodataka i tema koriste HTTP kolačiće. WooCommerce predstavlja jedan od tih dodataka jer njegova korpa za kupovinu koristi HTTP kolačiće koji moraju biti izuzeti iz keširanja.

SuperCache podrazumevana podešavanjalink-to-this-section

Nakon što se SuperCache aktivira u cPanelu, keširanje veb-sajta će se odvijati na sledeći način:

1. Automatsko čišćenje keša se vrši na svakih 15 minuta. Ovo podešavanje se može izmeniti kroz Napredna podešavanjaAutomatsko čišćenje keša.

2. HTTP kolačići: Veb-sajt će prikazivati keširan sadržaj svim posetiocima bez obzira da li su HTTP kolačići generisani. Ova funkcija SuperCache-a je dostupna u meniju Napredna podešavanja odeljak Tipovi keširanja kada koristite kolačiće opcija Keširaj sve.

3. HTTP zaglavlja: SuperCache se prilagođava HTTP zaglavljima Expires, Cache-Control, Set-Cookies i Vary koji su dostupni u odgovoru veb-sajta. Možete izmeniti ovu SuperCache funkciju u odeljku Napredna podešavanjaIsključite obradu sledećih zaglavlja servera i Ignorisana Vary zaglavlja.

4. SuperCache sadrži automatski dodate URL adrese koje su isključene iz keširanja kao npr. wp-admin, wp-login.php i druge. Možete aktivirati i deaktivirati keširanje tako što ćete pristupiti meniju Napredna podešavanjaAutomatski dodate URI adrese koje se ne keširaju.

WordPress funkcije koje su isključene iz keširanjalink-to-this-section

Administratorski panel

Administratorski pristup i sistemski panel WordPress-a treba da budu isključeni iz keširanja.

WordPress prepoznaje i prati ulogovane korisnike nakon što dobiju sledeći HTTP kolačić: wordpress_logged_in. Administrativni pristup je dostupan samo na specifičnoj adresi veb-sajta: / wp-admin (wp-login.php).

Važno: Keširanje sa SuperCache-om automatski isključuje kolačić za ulogovanog korisnika i URL adrese administratorskog panela u WordPress-u.

Članci/Stranice koji su zaštićeni lozinkom

Ovo keširanje je takođe isključeno. Sistemski kolačić koji WordPress koristi nakon što identifikuje wp-postpass_ je automatski isključen iz keširanja.


Šta je potrebno da se uradi?

1. Glavne sistemske funkcije WordPress-a koje su zaštićene lozinkom, kao što su administratorski panel i članci, su takođe isključeni iz keširanja. Nije potrebno da dodatno podešavate SuperCache za ove dve funkcije.

2. Ako ste aktivirali postavljanje komentara na Vašim objavama, možete izuzeti iz keširanja kolačić comment_author_. Idite u SuperCache odeljak Napredna podešavanjaTipovi keširanja kada koristite kolačiće i izaberite iz padajućeg menija Keširaj sve osim specifičnih kolačića posetioca. Zatim unesite comment_author_ kolačić u polje Ne prikazuj sadržaj iz keša kada je prisutan kolačić.

WordPress dodaci i temelink-to-this-section


Kao podrazumevano WordPress koristi samo sistemske kolačiće wordpress_logged_inwp-postpass_ i comment_author_.

Važno: Ako veb-sajt koristi neke druge HTTP kolačiće koji se razlikuju od sistemskih, to znači da su sigurno dobijeni od dodatno instaliranog dodatka ili teme.

Šta je potrebno uraditi (dodaci i teme)?

1. Proverite koji tipovi kolačića se generišu na Vašem sajtu.

2. Pregledajte što veći broj stranica / funkcija na veb-sajtu.

3. Ako postoje kolačići koji se razlikuju od sistemskih WordPress kolačića, proverite koji dodatak ili tema ih generiše.

4. Odlučite da li želite da isključite keširanje za ove kolačiće. Ukoliko kolačić ima specifičnu funkciju zbog koje je sadržaj sajta jedinstven za svakog posetioca, onda će biti potrebno da se izuzme iz keširanja. Primer takvog kolačića je kolačić iz WooCommerce dodatka koji se generiše kada korisnik doda proizvod u svoju korpu za kupovinu.

Napomena: Nakon instalacije WordPress-a ili deaktivacije dodatka potrebno je da još jednom proverite da li se keširanje odvija bez problema. Može se desiti da sveže instalirana tema ili dodatak modifikuju HTTP zaglavlja servera koja se tiču keširanja. Novi HTTP kolačići mogu biti postavljeni i biće potrebno ponovo konfigurisati SuperCache.

WooCommercelink-to-this-section

WooCommerce je obično automatski konfigurisan da funkcioniše pravilno kada se koriste sistemi za keširanje.

Ipak, može se desiti da ostale instalirane WP teme i dodaci utiču na pravilno funkcionisanje prodavnice ukoliko postoje sistemi za keširanje. Stoga, SuperCache pruža nekoliko dodatnih podešavanja.

Šta je potrebno da se uradi?

Isključite određene URL adrese iz keširanja 1. Izuzmite osetljive podatke prodavnice (URL adrese) iz keširanja. Ovo su URL adrese za korpu za kupovinu, plaćanja kao i korisnički nalog. Njihove podrazumevane URL adrese su: /cart, /checkout, /my-account ali one mogu da se razlikuju za svaku prodavnicu.

2. Izuzmite osetljive kolačiće Vaše prodavnice iz keširanja. U odeljku Napredna podešavanja za Tipovi keširanja kada koristite kolačiće izaberite iz padajućeg menija Keširaj sve osim specifičnih kolačića posetioca. U polju Ne prikazuj sadržaj iz keša kada je prisutan kolačić unesite woocommerce_cart_hash i woocommerce_items_in_cart.

Isključi keširanje za specifične kolačiće

3. U slučaju da koristite WooCommerce vidžet Recently Viewed Products koji se vidi na svim stranicama prodavnice, može se desi da posetioci vide proizvode koji su pregledani drugi korisnicima. Druga opcija je da se kolačić woocommerce_recently_viewed izuzme iz keširanja, jer će to takođe usporiti ili čak onemogućiti ubrzanje Vašeg veb-sajta. Treća opcija (ukoliko je moguća) je da se deaktivira vidžet Recently Viewed Products u prodavnici.

W3 Total Cachelink-to-this-section

Ovaj plugin služi za nekoliko tipova keširanja na Vašem WordPress veb-sajtu. Sve W3 Total Cache opcije keširanja su kompatibilne sa SuperCache-om.

1) Šta je potrebno uraditi? (General Settings -> Reverse Proxy)

URL adresa za integraciju sa eksternim sistemima1. Kopirajte URL adresu sa početne stranice menija SuperCache Manager. Kopirajte samo IP zajedno sa portom bez http://.

2. Pristupite podešavanjima W3 Total Cache dodatka: Performance -> General Settings -> i uključite Reverse Proxy caching via varnish (1). Zatim unesite URL (IP:Port) u polje Varnish servers : (2).Podešavanje automatskog brisanja keša

3. Nakon što sačuvate podešavanja, keš će biti izbrisan sa svakom novom promenom sadržaja veb-sajta (npr. izmena ili objavljivanje). Zbog toga ćete moći odmah da vidite promene na svom veb-sajtu.

Ako ste aktivirali i neke od dodatnih W3 Total Cache opcija za keširanje, možda će biti potrebno dodatno očisti keš putem ovog dodatka.

Ovaj dodatak kontroliše poslata HTTP zaglavlja (Cache-Control, Expires, Last-Modified, ETag) koja su vezana za keširanje resursa veb-sajta. Podešavanja su dostupna u odeljku Browser Cache. Nakon početne aktivacije dodatka sva podešavanja u Browser Cache su podešena na podrazumevana i biće potrebno da ih promenite. Za svaki slučaj možete proveriti zaglavlja veb-sajta. Može se desiti da druge instalirane teme ili dodaci utiču na HTTP zaglavlja keša od veb-sajta.

2) Dodatna podešavanja HTTP zaglavlja (Browser Cache)

1. Podešavanja za Browser Cache su podeljena u četiri odeljka u zavisnoti od veb resursa: General (opšta podešavanja), CSS & JS (.css stilovi, .js skripte), HTML & XML (članci/stranice, feed) i Media (media i drugi fajlovi).

2. Aktivirajte opcije “Enable HTTP (gzip) compression”, “Disable cookies for static files” i “Set Last-Modified header” u prvom delu General (Opšta podešavanja) odeljka. Ovo će takođe da uključi podešavanja za sve ostale odeljke (CSS & JS, HTML & XML, Media).

U slučaju da veb-sajt generiše zaglavlja Expires i Cache-Control, aktivirajte sledeće funkcije u General: Set expires header i Set cache control header. Kako bi ova dva zaglavlja pravilno funkcionisala .htaccess fajl ne bi smeo da sadrži direktive mod_expires izvan W3TC sekcije (od # BEGIN W3TC Browser Cache do # END W3TC Browser Cache).

Wordfence bezbednostlink-to-this-section

Kao podrazumevano, ovaj dodatak koristi mnogo kolačića kako bi izvršavao veoma korisne funkcije. Jedan od kolačića koji se koristi (wfvt_*) se generiše sa svakim hitom ka veb-sajtu. Ovo znači da zaglavlje Set-Cookie dostupno u svakom odgovoru veb-sajta. Ovo ponašanje onemogućava bilo kakvo keširanje veb-sajta. Izuzimajući Set-Cookie iz keširanja u SuperCache nije dobra ideja. Ali Wordfence bezbednost nudi podešavanja za isključivanje kolačića.

Šta je potrebno uraditi?

1. Pogledajte koje tri specifične funkcije će biti isključene u slučaju isključenih kolačića: https://www.wordfence.com/help/dashboard/options/#general-wordfence-options (Disable Wordfence Cookies).

2. U slučaju da Vam ove funkcije nisu zaista potrebne, isključite kolačiće u podešavanjima ovog dodatka u WordPress-u: Wordfence → Advanced Options i izaberite opciju Disable Wordfence Cookies.

Brojač poseta (view/hit counters)link-to-this-section

Dodaci koji koriste POST upit ili AJAX za brojanje posetilaca će pravilno da funkcionišu jer će se brojati svaki hit. Brojač poseta u realnom vremenu se može pratiti putem administratorskog panela u WordPress-u jer je ovde automatski isključeno keširanje.

Ipak, realni prikaz hitova ne može se prikazati na samom sajtu. Na primer pomoću vidžeta. Nakon što se HTML kod kešira, on se ne menja u brauzeru klijenta. Kako biste videli realan broj poseta kada se pristupa keširanoj stranici, potrebno je da dodatno prilagodite sistem za brojanje, što može značiti preradu koda i način na koji je implementiran dodatak.

Za aktuelne i precizne podatke o hitovima na veb-sajtu preporučujemo da koristite Google Analytics ili WP dodatak koji koristi AJAX za brojanje hitova. Dodaci koji podržavaju AJAX su: AJAX Hits Counter + Popular Posts WidgetPost Views Counter i drugi.

  • Kako bi brojao posete, alat mora koristiti ili POST upit ili AJAX.
  • Kada se koristi POST upit, a brojač nema zaseban fajl za ovu svrhu, može dovesti do neefektivnosti keša, jer će WP biti pokrenut i izvršen za svaki hit uprkos aktivaciji SuperCache.
Šta je potrebno uraditi?

1. Ako koristite dodatak za brojanje poseta, proverite njegova podešavanja i, ukoliko je to moguće, aktivirajte JavaScript/AJAX.

Isključite iz keširanja direktorijum dodatka2. U SuperCache podešavanjima, izuzmite direktorijum dodatka iz keširanja. Kada instalirate dodatak, proverite direktorijum i putanju do hosting naloga. Za dodatak Post Views Counter putanja je: wp-content/plugins/post-views-counter. Idite u Napredna podešavanja u SuperCache i upišite ovu putanju u sekciju Isključi URL adrese iz keširanja.

3. Ako su Vam potrebni najnoviji podaci o hitovima možete koristiti Google Analytics. Nakon što kreirate nalog na Google Analytics možete instalirati još dodataka u WordPress-u za dobijanje podataka o hitovima preko WP administratorskog panela. Neki od ovih dodataka su: Google Analytics Dashboard for WP (GADWP)Google Analytics for WordPress by MonsterInsights i drugi.

Updated on 27. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles