1. Home
  2. WordPress
  3. Za brži WordPress sajt
  4. Aktivacija Redis u WordPress-u (Redis Object Cache)

Aktivacija Redis u WordPress-u (Redis Object Cache)

U WordPress-u možete aktivirati Redis keširajući mehanizam uz pomoć nekoliko dodataka: Redis Object Cache i W3 Total Cache.

Instrukcije koje smo opisali u ovom članku se odnose na WordPress dodatak Redis Object Cache.

Napomena: Pre aktivacije Redis-a na Vašem veb-sajtu, proverite da li je Redis aktiviran na cPanelu » Redis Manager. Zatim proverite da li je PHP modul Redis takođe aktiviran u cPanelu » PHP Manager.

Važno: Pre unosa bilo kakvih izmena na Vašem WordPress veb-sajtu, napravite kompletan backup podataka. Kompletan backup možete generisati putem cPanela » Bekap.

Nakon instalacije i aktivacije dodatka Redis Object Cache, u podešavanjima aktivirajte Enable Object Cache.

U polju Status ćete videti poruku Not Connected.

Da bi se aplikacija povezala sa Redis serverom, morate uneti tačan port u WordPress konfiguracionom fajlu.

U wp-config.php fajlu dodajte sledeći red:

define('WP_REDIS_PORT', 13896);

13896 – zamenite sa portom za Redis server

Važno: Ako je moguće, postavite red na početak fajla. Na primer, iznad reda sa podacima za bazu podataka (iznad define(‘DB_NAME’, ‘shcpanel_dbname’)).

Dodajte sledeća dva reda ispod ovog reda:

define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'jHd784Dsdhf4fHks8jFdys5Jfl');
define('WP_CACHE', true);

jHd784Dsdhf4fHks8jFdys5Jfl – zamenite sa proizvoljno generisanim stringom.

Redis Status na Redis Object Cache dodatku

Nakon što ste sačuvali izmene u ovoj datoteci, ponovo pristupite podešavanjima Redis-a. Možete ih pronaći ovde WordPress dashboard –> Settings » Redis.

Sada bi trebalo da vidite status „Connected“.

Preporučena podešavanja za Redis Object Cache.

Za optimalne performanse dodatka, programeri preporučuju korišćenje PHP 7 verzije (ili neke veće) i PECL modula redis.

Možete aktivirati PHP 7 verziju i redis modul preko cPanela » PHP Manager.

Pročitajte još:

Aktivacija Redis u WordPress-u (sa W3 Total Cache)

Updated on 22. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles