1. Početna
  2. Domeni
  3. Transfer domena
  4. Poruke o statusu transfera domena

Poruke o statusu transfera domena

Sadržaj

Nakon pokretanja prenosa, možete pratiti status prenosa u korisničkom profilu u odeljku Prenos domena.

Pokrenuta je automatska verifikacija zahteva za transfer

Imejl za verifikaciju je poslat registrantu i / ili ovlašćenom kontaktu, ali još nismo dobili odgovor.

Šta bi trebalo da uradim?

Provjerite imejl adresu koju ste naveli prilikom registracije domena (uključujući i SPAM folder ) za verifikacioni imejl i potvrdite transfer. Imejl sadrži link na koji treba da kliknete da biste potvrdili da želite da se domen prenese kod nas. Označite opciju "Odobravam", koja je automatski odabrana.

Ako nemate pristup imejl adresi koju ste naveli prilikom registracije, otkažite transfer. Promenite svoju imejl adresu tako da možete potvrditi verifikacioni imejl i pokrenuti novi transfer.

* Nakon promene imejl adrese preporučujemo Vam da sačekate 24 sata pre nego što započnete novi transfer tako da se nova imejl adresa može ažurirati u Whois registru

Čeka se automatska verifikacija zahteva za transfer

Zahtev za prenos je podnet. U procesu smo dobijanja trenutnih Whois podataka kako bismo generisali podatke za verifikacioni imejl.

Šta bi trebalo da uradim?

Nije potrebno preduzimati nikakve dalje korake.

Otkazano - nalog nije ovlašćen da vrši transfer domena

Nalog ne može prenositi domene.

Šta bi trebalo da uradim?

Obratite se timu za tehničku podršku

Otkazano od strane korisnika

Korisnik je otkazao tranfer.

Šta bi trebalo da uradim?

Nije potrebno preduzimati nikakve dalje korake.

Otkazano - Ne možete dobiti kontakt podatke o domenu iz Whois

Registar je blokirao upite za Whois na više od nedelju dana, tako da je zahtev za transfer automatski otkazan. Ponekad se to dešava zbog toga što prilikom popunjavanja kontakt informacija za domena ostanu neka prazna ili neispravno popunjena polja.

Šta bi trebalo da uradim?

Uverite se da su svi podaci ispravno popunjeni u Whois i zahtevajte novi prenos domena. Ako je u roku od tri dana od podnošenja zahteva za novi transfer domena status i dalje isti, molimo Vas da kontaktirate tehničku podršku SuperHosting.RS.

Otkazano – Kontakti domena nisu odgovorili na verifikacioni imejl

Prenos je otkazan: u roku od sedam dana od pokretanja prenosa verifikacioni imejl poslata od strane eNom-a nije potvrđen niti odbijen u Vaše ime.

Šta bi trebalo da uradim?

Uverite se da možete pristupiti imejl adresi koja je uneta u polje "Kontakt registranta" i / ili "Administrativni kontakt" i da možete potvrditi verifikacioni imejl.

U slučaju da nemate pristup imejl adresi unesenoj prilikom registracije domena, promenite svoju imejl adresu tako da možete potvrditi verifikacioni imejl i nakon toga pokrenuti nov transfer.

* Nakon promene imejl adrese preporučujemo Vam da sačekate 24 sata pre nego što započnete novi transfer tako da se nova imejl dresa može ažurirati u Whois registru.

Drugi mogući razlog za otkazivanje transfera od strane trenutnog Ovlašćenog registra je da korisnik lično izjavi da želi da otkaže transfer. Ovo se može izvršiti potvrđivanjem linka u verifikacionom imejlu koji je poslao trenutni ovlašćeni registar domena.

Otkazano - Domen je već registrovan u nalogu i ne može se prenositi

Ovaj domen je registrovan i već je na Vašem nalogu.

Šta bi trebalo da uradim?

Nije potrebno preduzimati nikakve dalje korake.

Otkazano - Domen je već registrovan u nalogu i ne može se prenositi

Ovaj status može da se pojavi u dva slučaja:

* Ovaj domen ne postoji - ime domena nije ispravno otkucano ili trenutno nije registrovano.

* Ovaj domen je zaključan za prenos i prikazuje poruku: "REGISTRAR-LOCK", "REGISTRAR-HOLD", "REGISTRY-LOCK", "REGISTRY-HOLD", "REDEMPTION PERIOD" ili "PENDING DELETE".

Šta bi trebalo da uradim?

Proverite da li ste ispravno otkucali ime domena. Ako nađete grešku, zatražite novi transfer sa ispravnim imenom domena. Ako nema grešaka u unosu i ako ste sigurni da je domen registrovan, kontaktirajte tim za tehničku podršku.

Otkazano - Drugi ovlašćeni registar je inicirao transfer domena

Drugi registar je pokrenuo zahtev za transfer domena.

Šta bi trebalo da uradim?

Ako ste zatražili transfer od drugog Ovlašćenog registra, prijavite se na svoj nalog kod njih i otkažite zahtev.

U slučaju da niste zatražili takav transfer, kontaktirajte podnosioca registracije ili administrativni kontakt i obavestite ih da zahtev za transfer koji su primili nije pokrenut u Vaše ime.

Otkazano - domen je zaključan kod trenutnog ovlašćenog registra ili još nije prošlo 60 dana od registracije

Ovaj status se može pojaviti u sledećim slučajevima:

* Domen je zaključan kod trenutnog ovlašćenog registra.

* Domen je registrovan ili prenesen pre manje od 60 dana.

* Domen je “istekao” i prebačen je na eNom nalog.

* Domen je već na ovom nalogu.

Šta bi trebalo da uradim?

Ako je domen zaključan kod trenutnog ovlašćenog registra, kontaktirajte ih i zatražite poništenje zabrane transfera, a zatim pokrenite novi zahtev za transfer.

Ako je domen registrovan pre manje od 60 dana, sačekajte da istekne taj period i pošaljete novi zahtev za transfer.

Ako je ovaj domen već na Vašem nalogu, nisu potrebne ništa dalje preduzimati.

Otkazano - Ime domena je nevažeće ili domen nije validan za prenos.

Domen ne postoji (obično zbog greške u zahtevu za prenos) ili je domen najvišeg nivoa koji ne podržavamo.

Šta bi trebalo da uradim?

Ako ime domena nije ispravno otkucano, pošaljite novi zahtev za prenos sa ispravno unetim imenom.

Ako ne podržavamo ovu vrstu domena ne možemo prihvatiti zahtev za prenos.

Otkazano – Nevažeći EPP / autorizacioni ključ - kontaktirajte trenutnog registra da biste dobili ispravan ključ

Prenos je otkazan zbog nevažećeg EPP / autorizacionog ključa.

Šta bi trebalo da uradim?

Obratite se svom trenutnom ovlašćenom registru i zatražite novi autorizacioni ključ. Nakon dobijanja, pokrenite novi zahtev za prenos.

Otkazano - dostignut je maksimalni period registracije

Ako se ovaj transfer izvrši, datum isteka ovog domena prelazi ICANN-ov ograničenje od 10 godina od današnjeg datuma.

Šta bi trebalo da uradim?

Sačekajte da razlika između datuma isteka imena domena i današnjeg datuma bude 9 godina ili manje, a zatim pošaljite novi nalog za transfer.

Otkazano - informacije o registrantu nedostaju

Nedostaju Informacije o registrantu.

Šta bi trebalo da uradim?

Obezbedite važeće informacije o registrantu, a zatim pošaljite novi zahtev za transfer.

Otkazano - već je pokrenut transfer za ovaj domen

Ovo ime domena je navedeno u drugom zahtevu za prenos na eNom (iako ne obavezno za ovaj eNom nalog).

Šta ovo znači?

Proverite status transfera domena. Ako postoji još jedan zahtev za prenos za ovaj domen, ne zahtevaju se nikakve dodatne radnje - drugi zahtev za prenos će se automatski otkazati.

Ako niste zahtevali transfer ni sa jednog od Vaših naloga, kontaktirajte registranta i administrativni kontakt za domen i obavestite ih da mogu primiti lažni zahtev za prenos, koji bi trebalo da se odbije.

Otkazano - trenutni ovlašćeni registar je odbio prenos (kontaktirajte ih za detalje)

Trenutni ovlašćeni registar je odbio zahtev za transfer.

Jedan od mogućih razloga može biti zabrana na transfer domena. Neki ovlašćeni registri nameću takve zabrane ako je vlasnik domena promenio postavke domena ili kontakt informacije. Na osnovu politike ovih registara, 60 dana nakon izvršenih promena, domen ostaje zaključan i ne može se prenositi.

Drugi mogući razlog za otkazivanje prenosa od strane trenutnog registra je da korisnik lično izjavi da želi da otkaže transfer. Ovo se može izvršiti potvrđivanjem linka u verifikacionom mejlu koju je poslao trenutni registar domena.

Šta bi trebalo da uradim?

Kontaktirajte trenutni ovlašćeni registar, saznajte razloge zbog kojih su odbili transfer i pošaljite novi zahtjev za prenos. Ako ne možete da se pozabavite problemom sa trenutnim ovlašćenim registrom, kontaktirajte naš tim za tehničku podršku.

Otkazano - nije moguće izvršiti transfer zbog greške koja nije poznata

Vaš zahtev za prenos je prekinut iz nepoznatih razloga.

Šta bi trebalo da uradim?

Pošaljite novi zahtev za prenos. Ako se zahtjev ponovo odbije, kontaktirajte naš tim za tehničku podršku.

Otkazano- Whois informacije koje su dostavljene se ne podudaraju sa ličnim informacijama registranta

Whois informacije koje su dostavljene prilikom zahteva za transfer se ne podudaraju sa ličnim informacijama registranta.

Šta bi trebalo da uradim?

Ispravite Whois informacije kod trenutnog ovlašćenog registra, a zatim ponovo pošaljite zahtev za prenos.

Domen čeka inicijaciju transfera

Domen je u procesu transfera na eNOM. Transfer je odobren i trenutni ovlašćeni registar je u procesu objavljivanja domena.

Šta bi trebalo da uradim?

Nije potrebno preduzimati nikakve dalje korake.

Transfer domena je iniciran i čeka odobrenje

Domen je u procesu transfera na eNOM. Transfer je odobren i trenutni ovlašćeni registar je u procesu objavljivanja domena.

Transfer je otkazan

Zahtev za transfer je ručno otkazan sa Vaše strane.

Šta bi trebalo da uradim?

Kontaktirajte tehničku podršku ili zahtevajte nov transfer.

Zahtev za transfer još nije podnet

Zahtev za transfer je kreiran ali korisnik nije kliknuo na dugme „pošalji“

Šta bi trebalo da uradim?

Kliknite na dugme „pošalji“

Transfer je završen i uspešno plaćen

Domen je uspešno prenesen. Kada prenosite domen, postavke domena se ne menjaju, sem u slučaju kada su informacije o kontaktu za domen bile nepotpune pre transfera. U ovom slučaju je moguće automatski zameniti te detalje posle transfera.

Šta bi trebalo da uradim?

Vodite računa o tome da kontakt detalji domena budu tačni.

Transfer nije mogao da se izvrši. Transferi nužno uključuju i promene kod ovlašćenog registra.

Domen je već dodat na ovaj nalog.

Šta bi trebalo da uradim?

Nije potrebno preduzimati nikakve dalje korake.

Nije moguće doći do informacija o kontaktu domena

Whois trenutnog ovlašćenog registra ne prihvata zahteve.

Šta bi trebalo da uradim?

Nije potrebno preduzimati nikakve dalje korake.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci