1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Kako preći sa POP3 na IMAP?

Kako preći sa POP3 na IMAP?

Komunikacija između mejl klijenta i mejl servera za prijem poruka, može se odvijati posredstvom POP3 ili IMAP protokola.

Podsetimo se najpre šta je imejl klijent. Imejl klijent je aplikacija, odnosno program koji koristite da biste pregledali svoju elektronsku poštu (imejlove). Neki od najčešće korišćenih imejl klijenata su Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird i Windows 10 Mail.

Nakon što je imejl nalog konfigurisan tako da se proverava pomoću imejl klijenta koji radi na jednom od ova dva protokola, nije moguće izmeniti njegove postavke. Drugim rečima, naknadni prelazak na IMAP nije moguć pošto je imejl nalog već konfigurisan da komunicira sa imejl klijentom posredstvom POP3 protokola, i obrnuto.

Kada se koristi POP3 protokol, poruke se "skidaju" sa servera i preuzimaju na korisnikov lični uređaj (računar, pametni telefon, i sl.). Podrazumevano, preuzeta pošta se ne čuva na serveru. To znači da se poruke sa imejl naloga nalaze jedino na korisničkom uređaju sa kojeg se pošta proverava.

Da pređete sa POP3 na IMAP, potrebno je da:

  • (1) konfigurišete novi imejl nalog u imejl klijentu, ali tako da koristi IMAP,
  • (2) kopirate poruke sa jednog (POP3) na drugi (IMAP) imejl nalog i
  • (3) uklonite POP3 nalog.

1) Dodavanje novog imejl naloga (IMAP) u imejl klijentu

Uz postojeću imejl adresu (nalog) konfigurisanu da komunicira sa imejl klijentom posredstvom POP3 protokola, neophodno je kreirati istu adresu (imejl nalog) i tom prilikom je konfigurisati tako da "radi" na IMAP protokolu. Sva podešavanja (postavke) naloga su identična kao i kod "starog" POP3 osim protokola (i porta). Na ovaj način, jedan te isti imejl nalog je konfigurisan dva puta u imejl klijentu - jednom da "radi" na POP3, a drugi put da "radi" na IMAP protokolu.

Detaljna uputstva kako podesiti različite imejl klijente možete pronaći ovde. Nakon uspešnog kreiranja (IMAP) imejl naloga, pojaviće se novi folder istog imena kao i ovaj nalog, dok će sistemski folderi (Inbox, Drafts, Sent, Trash) biti dostupni unutar njega kao podfolderi.

2) Kopiranje poruka sa jednog (POP3) na drugi (IMAP) nalog

Neophodno je kopirati poruke sa starog naloga (POP3) na novi (IMAP). Ovo se može uraditi tako što ćete otvoriti Inbox direktorijum, koji sadrži sve primljene poruke na starom nalogu. Označite sve poruke istovremenim pritiskom tastera Ctrl+A (prečice) na tastaturi, kliknite desnim tasterom miša na označene poruke, iz kontekstnog menija koji će se pojaviti izaberite "Copy to..." opciju, i naznačite Inbox direktorijum na novom nalogu kao destinaciju na koju želite da iskopirate poruke. Ukoliko ne možete naći "Copy to..." opciju, možete prevući mišem označene poruke iz jednog Inbox foldera u drugi. Kopiranje poruka može različito trajati, u zavisnosti od njihove brojnosti i veličine. Nije preporučljivo prekidati proces kopiranja pre nego što se završi.

3) Uklanjanje/brisanje POP3 naloga iz imejl klijenta

Nakon što se uverite da su poruke iskopirane u Inbox folder na IMAP nalogu, potrebno je ukloniti/obrisati stari (POP3) nalog. Kao i prethodno, i ovo se može uraditi iz podešavanja (postavki) imejl klijenta. Treba označiti imejl nalog i izabrati opciju Remove ili Delete (u zavisnosti od verzije imejl klijenta kojeg koristite).

Obnovljen: 30. јула 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci