1. Home
 2. Imejl (e-mail)
 3. Vebmejl (webmail)
 4. Izvoz (export) kalendara i kontakte iz Horde i uvoz (import) u Roundcube

Izvoz (export) kalendara i kontakte iz Horde i uvoz (import) u Roundcube

Beleška: Potpisi koji su kreirani u Horde ne mogu se eksportovati (izvoziti). Ukoliko želite da ih „prebacite“, moraćete da ih kreirate u Roundcube (možete da kopirate njihov HTML kod i da ga postavite u Roundcube).

Kalendari

Izvoz kalendara iz Horde

Prijavite se na vebmail preko Horde.

 1. Otvorite karticu Kalendar;
 2. Izaberite „olovku“ da biste uredili kalendar (sopstveni ili zajednički);
 3. Otvorite karticu Izvoz;
 4. Kliknite na vezu Calendar ICS file.

Sačuvajte generisani fajl (events.ics) na svom uređaju.

Uvoz kalendara u Roundcube

Otvorite vebmail Roundcube. Ako ste u Horde, možete da izaberete cPanel Webmail Home na vrhu trake, a zatim da otvorite Roundcube.

 1. Otvorite Calendar iz menija sa leve strane;
 2. Izaberite kalendar koji želite da uvezete. Možete kreirati novi kalendar pomoću dugmeta “tri tačke” i Add calendar;
 3. Izaberite Import (na vrhu trake);
 4. Imopt from file: U Browse, izaberite sačuvanu fajl kalendara;
 5. Calendar: U koji kalendar da se uvoze događaji;
 6. Events from: Izaberite koliko unazad treba da budu događaji koji se uvoze. Možete da izaberete All (svi događaji)

Završite sa Import.

Dodati kalendar biće vidljiv samo u Roundcube i ne može se deliti sa drugim aplikacijama.

Adresari

Izvoz adresara iz Horde

Prijavite se na vebmail preko Horde.

 1. Otvorite karticu Adress Book;
 2. Kliknite na opciju Import/Export sa leve strane u meniju. Na stranici pogledajte drugi odeljak Export Address Book;
 3. Select the export format: Ostavite opciju Comma separated values;
 4. Select the address book to export from: Izaberite koji adresar želite da izvezete.

Kliknite na Export i sačuvajte fajl (contacts.csv) ​​na svom uređaju.

Uvoz adresara na Rouncube

Otvorite vebmail Roundcube. Ako ste u Horde, možete da izaberete cPanel Webmail Home na vrhu trake, a zatim da otvorite Roundcube.

 1. Otvorite Contacts iz menija sa leve strane;
 2. Izaberite Import (na vrhu trake);
 3. Imopt from file: Iz Browse izaberite sačuvani fajl kalendara.

Završite sa Import.

Dodat adresar biće vidljiv samo u Roundcube i ne može se deliti sa drugim aplikacijama.

Updated on 10. August 2023.

Was this article helpful?

Related Articles