1. Home
  2. Imejl (e-mail)
  3. Imejl problemi
  4. Mail delivery failed… No Such User Here

Mail delivery failed… No Such User Here

Svakodnevno koristite imejl servis za slanje i primanje poruka bez problema. Međutim, desilo se to da neke poruke ne mogu biti poslate (dostavljene), a Vi dobijete ovakvu poruku:

From: Mail Delivery System [mailto:Mailer-Daemon@server.domain.com]
Sent: Monday, June 10, 2013 10:03 AM
To: user@domain.com
Subject: Mail delivery failed: returning message to sender
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
user@domain.com
No Such User Here

Najčešći razlozi za nemogućnost slanja imejlova i dobijanje ovakve poruke (o grešci) No Such User Here su:

Pogrešno napisana imejl adresa

Ukoliko dobijete imejl slične sadržine koji Vas obaveštava da poruka nije dostavljena, proverite imejl adresu primaoca slovo-po-slovo. Uverite se da nema slovnih grešaka, uključujući i ćirilične karaktere (slova).

Lokalna dostava (Local delivery)

Razmotrimo sledeću situaciju:

Imamo dva domena – domen1.com i domen2.com, oba hostovana na istom serveru, na istom hosting nalogu.

Mejl korespodencija za domen domen1.com servisira se preko mejl servera hosting naloga. domen2.com se nalazi na istom hosting nalogu obzirom da je usmeren A zapisom (deljenom IP adresom hosting naloga), ali se mejlovi za taj domen primaju preko eksternog mejl servera (što je podešeno njegovim MX zapisom).

Imejl nalozi za domen2.com se nalaze i njima se upravlja sa eksternog mejl servera.

U takvoj situaciji, ukoliko pošaljemo imejl sa adrese na prvom domenu (imejl@domen1.com) na adresu koja se nalazi na drugom domenu (imejl@domen2), poruka neće biti poslata i dobićete poruku o grešci “No Such User Here“.

Zašto?

Dodavanjem domena domen2.com na hosting nalog, gde je takođe hostovan i domen1.com, automatski se kreira DNS zona za domen2.com, iako takva zona već postoji tamo gde su (DNS) nejm serveri tog domena. Tako domen2.com ima DNS zonu na serveru gde je hostovan i domen1.com. U ovoj DNS zoni, DNS zapisi su podrazumevano podešeni tako da se sajt učitava sa hosting naloga (A zapis odgovara deljenoj IP adresi hosting naloga), a mejl korespodencija se servisira preko mejl servera hosting naloga (MX zapis odgovara nalogu).

Šta se dešava kada je imejl poslat sa imejl naloga imejl@domen1.com na imejl nalog imejl@domen2.com?

Kada se poruka šalje sa imejl naloga (adrese) imejl@domen1.com na imejl nalog imejl@domen2.com, mejl server će proveriti da li se domen2.com nalazi (da li je hostovan) na istom serveru kao i domen1.com.

U našem primeru, domen2.com se nalazi (hostovan je) na istom serveru kao i domen1.com (zato što je dodat u cPanel-u), a njegov MX zapis sugeriše da se mejlovi poslati na imejl adrese na ovom domenu (imejl@domen2.com) primaju na istom hosting nalogu. Ali, u stvarnosti, na ovom istom hosting nalogu nema imejl adresa na ovom domenu (domen2.com).

Važno je napomenuti da kada mejl server uvtrdi da domen (na kojem se nalazi adresa primaoca) postoji na istom serveru (gde i domen na kojem se nalazi adresa pošiljaoca), neće proveravati u DNS sistemu koji je tačan MX zapis u DNS zoni domen2.com domena.

Stoga, pošto imejl adresa (nalog) imejl@domen2 ne postoji na istom serveru, poruka se vraća pošiljaocu na adresu imejl@domen1 uz obaveštenje/poruku o grešci “No such user here“.

Ovo se zove “Lokalna dostava” (Local delivery).

Zbog čega postoji Local Delivery i da li je tako samo na SuperHosting.RS-u?

Local Delivery se koristi od strane skoro svih mejl servera na svetu. Glavna prednost lokalne dostave mejla (local mail delivery) je brža dostava uz istovremeno smanjenje DNS zahteva u DNS sistemu.

Koje je rešenje?

Rešenje je izmeniti podešavanja za domen2.com u kontrolnom panelu tako da mejl server domena domen1.com zna gde da pošalje imejlove.

Da bi se ukazalo na to da se mejlovi za domen2.com primaju na eksternom serveru, u Uređivaču DNS zone u cPanel-u, treba izmeniti MX zapis – tako što ćete upisati naziv eksternog mejl servera.

Takođe, u podešavanjima Imejl rutiranja u cPanel-u, podesite domen2.com na opciju “Remote Mail Server“.

Pošto su potrebna podešavanja za domen2.com izvršena, prilikom slanja poruke sa adrese imejl@domen1.com na adresu imejl@domen2.com, mejl server će videti da se pošta za domen domen2.com prima na drugom mejl serveru i istu će proslediti ka njemu, umesto da traga za imejl nalogom (adresom) lokalno, na istom serveru.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles