1. Home
  2. Hosting
  3. Hosting terminologija
  4. Memcached i Redis – Sistemi za ubrzanje sajta

Memcached i Redis – Sistemi za ubrzanje sajta

Sadržaj

Memcached i Redis su softveri otvorenog koda koji se koriste za ubrzanje učitavanja sajta. Rade na principu keširanja informacije i mogu se aktivirati lako i brzo.

Memcached

Memcached je besplatan softver otvorenog koda koji je u suštini sistem keširanja objekata distribuirane memorije. Prvobitno ga je razvio Danga Interactive za LiveJournal, ali danas je naširoko korišćen od strane mnogih drugih sajtova. Memcached postiže ubrzanje dinamičkih veb-stranica tako što kešira podatke i objekte u RAM memoriji, smanjujući na taj način broj učitavanja eksternih izvora podataka (kao što je baza podataka ili API).

Memcached alat u cPanel-u
Memcached alat u cPanel-u

Memcached podržavaju naši SuperPro i SuperHosting paketi i može se aktivirati u cPanel-u, u meniju “Memcached Manager by SuperHosting“.

Redis

Redis (REmote DIctionary Server) je projekat otvorenog koda sličan Memcached-u koji Vam omogućava da skladištite podatke. Alat se koristi za ubrzavanje učitavanja sajta tako što kešira podatke i objekte u RAM memoriji. Na taj način smanjuje se broj pozivanja eksternih podataka iz baze ili sa API-ja.

Redis koristi NoSQL model key-value za skladištenje podataka i njihovo upravljanje, kao i Memcached. Informacije se čuvaju u integrisanim NoSQL bazama podataka. Redis takođe omogućava postojanost podataka, jer kopira/čuva informacije na disku.

Za razliku od Memcached-a, Redis podržava više od jednog tipa strukture podataka. Pored jednostavnih nizova, Redis takođe može da drži list, set, hash, HiperLogLog ili druge.

Redis alat u cPanel-u
Redis alat u cPanel-u

Redis je dostupan za SuperPro i SuperHosting paket. Možete ga aktivirati samo jednim klikom u cPanel -> Redis Manager by SuperHosting.

Updated on 19. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles