1. Home
  2. Imejl (e-mail)
  3. Podešavanja imejla
  4. Podešavanje imejl naloga na iPhone-u (iOS 7/8/9/10)

Podešavanje imejl naloga na iPhone-u (iOS 7/8/9/10)

Ukoliko još uvek nemate imejl nalog, možete ga napraviti (link) tako što ćete ući u cPanel svog hosting naloga.

Da konfigurišete svoj imejl na iPhone-u (5S, 5C, SE, 6, 6S, 7 ili novijem), samo pratite naredne korake.

1

Idite na Settings.

2

Dodirnite ikonicu Accounts & Passwords (na starijim modelima: Mail).

3

Zatim dodirnite Add Account.

4

Nastavite sa Other.

5

Dodirnite Add Mail Account.

6

Popunite podatke za imejl nalog.

Name (pojaviće se kao ime pošiljaoca)

Email (na primer info@mysitename.com)

Password (lozinka imejl naloga)

Description

Nastavite na Next.

7

Sačekajte dok imejl klijent verifikuje unete podatke (Verifying…).

8

Izaberite IMAP protokol, ako već automatski nije izabran.

9

Unesite server dolazeće pošte.

Host Name (ime hosting servera). Server name je ime servera gde je hostovan Vaš nalog.

User Name (puna imejl adresa).

Password (lozinka imejl naloga).

10

Unesite server odlazeće pošte.

Host Name (ime hosting servera). Server name je ime servera gde je hostovan Vaš nalog.

User Name (unesite punu imejl adresu).

Password (lozinka imejl naloga).

11

Nakon što popunite sve podatke, dodirnite Next.

12

Sačuvajte sva svoja podešavanja dodirom na Save. Ovim korakom završeno je konfigurisanje Vašeg imejl naloga.

Detaljno objašnjenje postavki servera odlazeće pošte.

Kada konfigurišete svoj server odlazne (ili dolazne) pošte, imate dve opcije: da uspostavite sigurnu konkeciju (SSL) sa serverom ili konekciju bez SSL-a.

Idite na Settings -> Mail, Contacts, Calendars i dodirnite imejl nalog koji ste nedavno kreirali.

Pod Outgoing Mail Server izaberite SMTP i unesite podešavanja u zavisnosti od tipa konekcije koju ste prethodno izabrali.

Postavke za SSL konekciju

Host Name: server-name.superhosting.rs

User Name: puna imejl adresa (info@mysitename.com)

Password: lozinka imejl naloga

Use SSL: UKLJUČENO (zeleno)

Authentication: Password

Server Port: 587 (ili 465)

Postavke bez SSL-a

Host Name: mail.mysitename.com

User Name: puna imejl adresa (info@mysitename.com)

Password: lozinka imejl naloga

Use SSL: ISKLJUČENO (sivo)

Authentication: Password

Server Port: 25 ili 26

Važno: Zamenite ime servera name.superhosting.rs sa imenom servera gde je Vaš nalog hostovan, na primer: opik.superhosting.rs, giga.superhosting.rs … Promenite mysitename.com u ime Vašeg domena.

Nakon što popunite sva polja, dodirnite Next i sačuvajte sva podešavanja sa Save.

Updated on 6. September 2021.

Was this article helpful?

Related Articles