1. Home
  2. Imejl (e-mail)
  3. Podešavanja imejla
  4. Podešavanje imejl naloga za Mac Mail

Podešavanje imejl naloga za Mac Mail

Dodavanje novog imejl naloga korak po korak

Da biste podesili Mac Mail za proveru pošte, pratite korake opisane u nastavku.

1

Pokrenite Mac Mail i u slučaju da već imate bar jedan kreiran nalog, izaberite Mail » Add Account.

U slučaju da odranije nemate neki imejl nalog na Mail-u, pojaviće se prozor Choose a Mail account provider za dodavanje novog naloga.

Izaberite Other Mail Account… i kliknite Continue.

2

Popunite svoje ime, imejl adresu i lozinku. Potom kliknite Sign In.

3

Nastavite sa podešavanjima, iako će se pojaviti poruka Unable to verify account name or password.

Imejl adresa: unesite imejl adresu;

Korisničko ime: ovo polje treba da sadrži imejl adresu;

Lozinka: unesite imejl lozinku;

Vrsta naloga: izaberite IMAP;

Server za dolazne poruke: unesite ime domena ili Vaš hosting server;

Server za odlazne poruke: unesite ime domena ili Vaš hosting server;

Važno: da biste koristili sigurnu konekciju sa mejl serverom, unesite hosting server u polja za servere zadužene za dolazne i odlazne poruke.

Važno: Nakon što unesete te detalje, kliknite Sign In. Ako se sledeći korak ne učita, obeležite polje User Name i ako piše Automatic, unesite svoju imejl adresu tamo. Pokušajte ponovo sa Sign In.

4

U ovom koraku mora se izabrati polje Mail. Završite sa podešavanjima klikom na Done.

Sa ovim korakom završili ste sa kreiranjem imejl naloga na Mac Mail-u.

Podešavanja imejl naloga za Mac Mail

Podešavanjima naloga za Mac Mail može se pristupiti kroz glavni meni Mail » Preferences.

U iskačućem prozoru izaberite Accounts (1), zatim kliknite na željeni imejl nalog sa leve strane (2) a nakon toga na Server Settings karticu sa desne strane (3).

Da biste izmenili portove za servere dolazeće/odlazeće pošte, polje Automatically manage connection settings ne teba da bude označeno.

Da biste osigurali svoju konekciju sa mejl serverom, pobrinite se da su podešavanja za Incoming i Outgoing Mail Server ispravno uneta.

Server za dolazne poruke (IMAP):

Ime hosta: ime hosting servera;

Port: 143 (ili 993);

Koristi TLS/SSL: ova opcija mora biti aktivirana;

Autentifikacija: Lozinka;

Server za odlazne poruke (SMTP):

Ime hosta: ime hosting servera;

Port: 587;

Koristi TLS/SSL: ova opcija mora biti aktivirana;

Autentifikacija: Lozinka;

Updated on 11. June 2019.

Was this article helpful?

Related Articles