1. Home
  2. Imejl (e-mail)
  3. Podešavanja imejla
  4. Zašto imejl klijent briše moju poštu sa servera?

Zašto imejl klijent briše moju poštu sa servera?

Prilikom korišćenja POP3 protokola, imejl klijent kopira poštu lokalno na računar korisnika, a zatim je automatski briše sa servera. Ova postavka se može promeniti tako da se poruka preuzme lokalno na računar korisnika, a da se kopija takođe čuva na serveru. U nastavku je opisano kako se vrše podešavanja za različite imejl klijente.

MS Outlook и MS Outlook Express

Aktiviranje opcije za čuvanje kopije pošte na serveru.

Idite na meni Tools » E-mail Acounts » E-mail » View or change existing e-mail acounts acounts » Next » izaberite imejl nalog » Change » More Settings » Advanced i označite opciju “Leave a copy of the message on the server“.

Sačuvajte promene klikom na dugme OK. Poželjno je da se imejl klijent ponovo pokrene kako bi nova podešavanja stupila na snagu.

Mozilla Thunderbird

Aktiviranje opcije za čuvanje kopije pošte na serveru.

Meni Tools » Accounts Settings… » iz menija levo možete odabrati “Server Settings” odmah ispod imejl naloga u pitanju i označite “Leave messages on server“.

Sačuvajte podešavanja klikom na dugme OK. Poželjno je da se imejl klijent ponovo pokrene kako bi nova podešavanja stupila na snagu.

I za druge imejl klijente podešavanja su slična ovima, može samo postojati razlika u nazivima menija.

Drugi način da se izbegne brisanje pošte sa servera, je da se korisnik se navikava da proverava poštu koristeći IMAP. IMAP protokol je noviji i bolji od POP3 protokola. Prednosti su da primljena pošta ne mora biti preuzeta od imejl klijenata, već se može čitati i upravljati njome direktno na imejl serveru.

Updated on 26. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles