1. Home
  2. SSL sertifikati
  3. Upravljanje AutoSSL-om u cPanel-u

Upravljanje AutoSSL-om u cPanel-u

AutoSSL je podrazumevano aktiviran na hosting nalogu i automatski će instalirati cPanel/Sectigo sertifikate za svaki domen u cPanel-u.

AutoSSL automatski proverava sve domene i po potrebi instalira nove ili obnavlja već instalirane cPanel / Sectigo sertifikate.

Preko menija SSL/TLS status u cPanel-u možete da upravljate AutoSSL-om, pokrenete proveru ili isključite AutoSSL za određeni domen.

Pretraga i filtriranje prikazanih domena

Kada ima puno domena u cPanelu (parkiranih, poddomena, itd.), lista će biti veoma dugačka i pronalaženje jednog domena će biti teško. Zbog toga možete koristiti opciju Pretraži (Search). i filtere u okviru nje (ikonica sa zupčanicima).

Da biste videli status određenog domena ili poddomena, počnite da pišete njegovo ime u polje za pretragu. Rezultati se prikazuju odmah nakon unosa prvih slova.

Rezultate možete filtrirati po tipovima domena, tipovima sertifikata, statusima sertifikata i AutoSSL statusima.

Koristite filtere da biste videli koji domeni imaju instalirane sertifikate, koja je greška nastala tokom instalacije / obnove, i slično. Svi filteri su automatski označeni, ali možete posebno da vidite i:

  • domene sa Self-Signed sertifikatom: SSL Types » Self-signed
  • domene sa AutoSSL sertifikatom: SSL Types » AutoSSL DV Certificate
  • istekle sertifikate: SSL Statuses » Expired
  • saopštenja za grešku prilikom AutoSSl instalacije: SSL Statuses » Has AutoSSL Problems
  • domene za koje je isključen AutoSSL: AutoSSL Statuses » Excluded

Status AutoSSL-a i upravljanje njime

Odavde možete odabrati koji će domeni biti uključeni u AutoSSL proveru. AutoSSL provera se vrši automatski na određen vremenski period, ali se može pokrenuti i ručno pomoću dugmeta Run AutoSSL. Kada je AutoSSL u procesu provere (instaliranja, obnavljanja) sertifikata, umesto Run AutoSSL videćete AutoSSL is in progress … Nakon što AutoSSL završi obradu sertifikata, stranica će se ponovo učitati.

Unsecured

Unsecured (sertifikat nije instaliran)

Instaliran Self-Signed sertifikat

Instaliran Self-Signed sertifikat

AutoSSL sertifikat (cPanel/Comodo), validiran domen

AutoSSL sertifikat (cPanel/Sectigo), validiran domen

Sertifikat sa validacijom domena, izdat od strane izdavača koji nije AutoSSL

Sertifikat sa validacijom domena, izdat od strane izdavača koji nije AutoSSL

Sertifikat sa validacijom organizacije

Sertifikat sa validacijom organizacije

Sertifikat sa proširenom validacijom

Sertifikat sa proširenom validacijom

Isključivanje domena iz AutoSSL provere

Možete da onemogućite instalaciju AutoSSL sertifikata za određeni domen tako što ćete iskoristiti opciju Exclude from AutoSSL.

Da biste aktivirali AutoSSL za isti domen, koristite opciju Include during AutoSSL. Možete i da isključite više domena tako što ćete ih označiti i odabrati opciju Exclude from AutoSSL.

Ukljčivanje domena u AutoSSL proveru

AutoSSL je omogućen za svaki domen u cPanel-u. Ako ste onemogućili AutoSSL za određeni domen, možete ga ponovo aktivirati pomoću opcije Include during AutoSSL.

Takođe možete uključiti više domena tako što ćete ih izabrati i omogućiti opciju Include Domains during AutoSSL.

Nakon što je određeni domen uključen, AutoSSL će ga automatski proveriti i obnoviti cPanel / Sectigo sertifikat.

Pokretanje AutoSSL provere

Ukoliko je potrebno da instalirate ili obnovite sertifikat, upotrebite opciju Run AutoSSL.

Pošto se AutoSSl provera pokreće u određenim intervalim, kada uđete u SSL/TLS Status meni, možete videti sledeću notifikaciju: “AutoSSL is in progress…

Napomena: Run AutoSSL opcija će započeti AutoSSL proveru za sve dostupne domene u cPanel-u, te će za to biti potrebno malo više vremena.

Poruka o grešci prilikom AutoSSL provere

Ako AutoSSL ne može da instalira ili obnovi određeni sertifikat, poruka o grešci će se prikazati u koloni Certificate Status .

Domen nije usmeren na ovaj hosting server

Kada domen nije preusmeren na naš hosting server, AutoSSL neće moći da instalira sertifikat jer se ne može izvršiti provera domena. Primer poruke o grešci:

“The system queried for a temporary file at “http://mailer.goodexample.eu/.well-known/pki-validation/CD40CBAF8FD6275A2A0BAAFBEA99EF91.txt”, but the web server responded with the following error: 404 (Not Found). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain “mailer.goodexample.eu” resolved to an IP address “164.138.218.155” that does not exist on this server.”

Wildcard domeni

Pošto je AutoSSL sertifikat validan samo za jedan domen, u slučaju da, na primer, imate subdomain *.mysupersite.com, AutoSSL će vratiti poruku o grešci:

“No certificate available. AutoSSL does not support explicit wildcard domains. You must purchase a certificate to secure this domain.”

Ukoliko želite da instalirate Wildcard sertifikat koji je validan za sve poddomene određenog domena, biće Vam potreban Wildcard tip SSL sertifikata, kao što je Sectigo Essential Wildcard.

Updated on 9. October 2019.

Was this article helpful?

Related Articles