1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Upravljanje imejl nalozima

Upravljanje imejl nalozima

Upravljanje imejl nalogom u cPanel-u se vrši preko menija Imejl nalozi » Uredi.

Preko ovog menija možete promeniti lozinku za imejl nalog, prostor koji zauzima na disku i sl.

Bezbednost

Da biste promenili lozinku za imejl nalog, unesite novu u polje Nova lozinka

Koristite dugme Generiši da biste kreirali jaku i kompleksnu lozinku.

Prostor na disku

Možete podesiti koliki prostor na disku (kvotu) jedan imejl nalog može da koristi. Ovaj prostor deo je ukupnog prostora na disku kojim pojedinačni hosting nalog raspolaže.

Za kvotu koju će koristiti poštansko sanduče možete postaviti određenu vrednost, ili odabrati opciju "Neograničeno". 

Kada je naznačena kvota dostignuta, primanje i slanje imejl poruka sa ovog imejl naloga neće biti moguće.

Оgraničenja

Možete aktivirati ili deaktivirati određene funkcije imejl naloga. Za svaki imejl nalog mogu se postaviti ograničenja za primanje i slanje imejlova i njihovo korišćenje. 

Možete da upravljate sa tri opcije za imejl naloge:

  • dozvoli/zabrani primanje dolazne pošte (primanje)
  • dozvoli/zabrani/stavi na čekanje odlaznu poštu (slanje)
  • dozvoli/zabrani pristup imejl nalogu (pristup)

Kada je opcija "na čekanju" omogućena, imejlovi koji treba da se šalju stavljaju se na čekanje i ostaju da "čekaju" na mejl serveru. Kada se pokuša slanje imejla sa takvog naloga, u Inbox stiže obaveštenje da su odlazni imejlovi na čekanju (Sender [email protected] has an outgoing mail on hold.). Kada je opcija deaktivirana, imejlovi koji su još uvek na čekanju na imejl serveru biće poslati nakon određenog vremenskog perioda (za oko sat vremena).

Brisanje imejl naloga

Odavde možete da obrišite imejl nalog. Brisanjem naloga brišu se i sve primljene/poslate (i druge) poruke sa njega.

Obnovljen: 21. новембра 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci