1. Home
  2. Hosting
  3. Bezbednost
  4. Zaštita direktorijuma korisničkim imenom i lozinkom

Zaštita direktorijuma korisničkim imenom i lozinkom

Direktorijum i sadržaj koji se u njemu nalazi je moguće zaštititi uz pomoć korisničkog imena i lozinke

zaštita direktorijuma sa korisničkim imenom i lozinkom

Kako biste ograničili internet pristup određenom direktorijumu uz pomoć korisnika i lozinke, možete koristiti opciju u cPanel-u → (Fajlovi) Zaštita direktorijuma lozinkom

Ako koristite sistem za upravljanje sadržajem, kao što je WordPress, možete zaštiti direktorijum administracije samog sajta – /wp-admin.

Izbor direktorijuma

Da biste pristupili direktorijumu i pregledali njegov sadržaj, izaberite ikonicu direktorijuma (1). Da biste izabrali direktorijum za zaštitu, izaberite ime direktorijuma (2).

Kad zaštita direktorijuma /wp-admin bude postavljena, postoji mogućnost da se pojavi poruku o grešci prilikom pristupa WordPress administrativnom. Poruka može da sadrži tekst: “Redirect Loop“.

Da biste vratili pristup administraciji, dodajte sledeću liniju na kraju datoteke /wp-admin/ .htaccess: ErrorDocument 401 default

Omogućite zaštitu za izabrani direktorijum

Aktivacija zaštite za izabrani direktorijum

Označite direktorijum koji želite da zaštitite klikom na njegovo ime. Pre kreiranja korisnika i lozinke, uključite samu zaštitu tako što ćete označiti opciju “Zaštiti lozinkom ovaj direktorijum.” (1), uneti ime (2) i izabrati dugme “Sačuvaj” (3).

Ime koje ste uneli će se pojaviti u prozoru kada se direktorijumu pristupi preko veb pregledača.

Kreiranje korisnika

Kreiranje korisnika i lozinkeNakon što je zaštita omogućena, kreirajte korisnika i lozinku.

Unesite željeno korisničko ime (1) i lozinku (2) za pristup (dva puta).

Odeljak “Jačina lozinke” (3) će pokazati koliko je nova lozinka složena. Jake lozinke su one koje sadrže mala i velika slova, brojeve i simbole.

Kreirajte korisnika klikom na dugme “Sačuvaj” (4).

Da biste promenili korisničku lozinku, koristite isti obrazac (kao za kreiranje korisnika). Unesite ime već kreiranog korisnika i dvaput popunite novu lozinku.

Ovlašćeni korisnici

Ukloni kreiranog korisnika

U ovom odeljku možete izbrisati kreirane korisnike.

Označite korisnika kog želite da uklonite i kliknite na dugme “Obriši korisnika”.

Kada se aktivira zaštita datom direktorijumu, prilikom pristupa direktorijumu, veb-pregledač će zatražiti unos korisničkog imena i lozinke.

Updated on 29. September 2022.

Was this article helpful?

Related Articles