1. Home
  2. Imejl (e-mail)
  3. Vebmejl (webmail)
  4. Kako kreirati HTML potpis u RoundCube-u?

Kako kreirati HTML potpis u RoundCube-u?

RoundCube Webmail klijent podržava običan tekst i HTML potpise koji se mogu automatski dodati bilo kojoj odlaznoj imejl poruci.

Kreirajte i prilagodite svoj potpis u RoundCube-u kada kliknete na “Settings” i zatim na karticu -> “Identities“.

Izaberite postojeći identitet ili dodajte novi tako da se postavke sa kartice Identiteti učitaju na desnoj strani panela.

Postavke identiteta

Ovde je potrebno uneti informacije kao što je ime (ovo će se pojaviti u polju From), imejl adresu, itd.

Ako želite da koristite ovaj identitet za svaku novu poruku, označite opciju “Set Default“.

Potpis

Aktivirajte opciju HTML potpisa (1) da biste u svoj potpis ugradili HTML kod.

Zatim kliknite na HTML dugme (2). HTML Source Editor će se učitati.

Dodavanje slike

Možete dodati sliku u okviru potpisa umetanjem (2) HTML koda u HTML uređivač, npr:

<img src="http://mysitename.com/image.png" alt="mysitename.com" />

Sliku potpisa možete postaviti na hosting nalog, na primer, u public_html direktorijum, a zatim postaviti punu putanju do fajla.

src="http://mysitename.com/image.png"

Slanje HTML imejlova

Da bi HTML potpis funkcionisao, moraćete da sastavite i pošaljete HTML formatirane poruke (!).

Da biste omogućili ovu funkciju, pristupite “Settings” -> “Preferences” i odaberite -> “Composing Messages“.

Za “Sastavljanje HTML poruka” izaberite opciju (!) “always” iz padajućeg menija.

Sačuvajte postavke klikom na “Sačuvaj“.

Napomena: Imajte na umu da primaoci obično postavljaju imejl klijente u skladu sa svojim potrebama, tako da slike u mnogim imejlovima koje šaljete mogu biti blokirane ili skrivene.

Updated on 19. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles