1. Home
  2. WordPress
  3. Kako aktivirati režim održavanja (maintenance mode) na WordPress-u?

Kako aktivirati režim održavanja (maintenance mode) na WordPress-u?

Kada je WordPress sajt u režimu održavanja (maintenance mode) posetioci će imati pristup samo jednoj specijalnoj stranici. S druge strane, administrator sajta ima pristup celom sajtu i njegovoj administraciji.

Režim održavanja se koristi kada želite da izvršite promene na sajtu i ne želite da njegovi posetioci dobiju obaveštenje o grešci.

Na primer, možete ga koristiti prilikom ažuriranja sistema, plugin-ova, tema ili uklanjanja nastalog problema u vezi sa funkcionalnošću sajta.

Postavljanje WordPress sajta u režim održavanja (maintenance mode) može se izvršiti na nekoliko načina – pomoću plugin-a ili korišćenjem PHP koda/ htaccess direktive.

Plugin WP Maintenance Mode

WP Maintenance Mode je jedan od mnogo plugin-ova koje možete pronaći na zvaničnoj stranici za preuzimanje WordPress dodataka. Pomoću njega možete aktivirati režim održavanja sajta.

WP Maintenance Mode dodatak za WordPress

Plugin ima dodatne opcije kao redakcija poruke na stranici koja se prikazuje, postavljanje dodatnih komponenata, kao, na primer, kontakt formular ili formular za pretplatu, indikatore za odbrojavanje do puštanja sajta i druge mogućnosti.

Neke od opcija mogu da Vam pomognu da zadržite posetioce i sačuvate njihovo interesovanje za sajt, koristeći, na primer, formular za pretplatu.

Nakon što instalirate plugin WP Maintenance Mode, možete prvo izvršiti podešavanja spoljašnjeg izgleda stranice, koja će se pokazivati svim posetiocima (koji nisu ulogovani na sajt).

Podešavanja plugin-a u administraciji - Settings » WP Maintenance Mode.
Podešavanja plugin-a u administraciji – Settings » WP Maintenance Mode.
Aktiviranje/deaktivacija režima održavanja i dodatna podešavanja WP Maintenance Mode dodatka.
Aktiviranje/deaktivacija režima održavanja.

U skladu sa podrazumevanim(default) podešavanjima plugin-а, administrator sajta ima pristup administraciji i front-end delu sajta. Možete izabrati i druge tipove korisnika koji će imati pristup panelu i sajtu.

Uređivanje obaveštenja o održavanju sajta.
Uređivanje obaveštenja o održavanju sajta.
Postavljanje dodatnih modula na stranicu sa obaveštenjem o održavanj
Postavljanje dodatnih modula na stranicu sa obaveštenjem o održavanju – odbrojavanje, formular za pretplatu, kontakt formular, link ka stranicama društvenih mreža i Google Analytics tracking kod.

Nakon izvršenih promena na datoj stranici u podešavanjima, sačuvajte promene pomoću Save settings.

Kada završite sa svim podešavanjima za režim održavanja, možete ga aktivirati pomoću podešavanja – General » Status, izaberite Activated i sačuvajte promene.

Da biste pregledali stranicu za održavanje, potrebno je da otvorite sajt u drugom pretraživaču ili da se izlogujete sa svog profila.

Stranica koji vide svi posetioci sajta koji nisu ulogovani.
Stranica koji vide svi posetioci sajta koji nisu ulogovani.

Nakon što završite sa promenama na sajtu, možete da deaktivirate režim održavanja pomoću istih podešavanja plugina, izaberite Status » Deactivated. Ako koristite keširajuću tehnologiju/plugin na sajtu, očistite keš.

Aktiviranje režima održavanja preko teme (dodavanjem PHP koda)

Režim održavanja može se aktivirati redakcijom datoteka teme.

Napomena: Ako želite da menjate dizajn, koristite child temu umesto da menjate kod u datotekama (fajlovima) osnovne teme.

Sledeći kod se može staviti u datoteku functions.php sa funkcionalnostima teme:

function maintenance_mode() {
      if ( !current_user_can( 'edit_themes' ) || !is_user_logged_in() ) {
wp_die('Maintenance.', 503);
}
}
add_action('get_header', 'maintenance_mode');

Tekst poruke možete promeniti putem sadržaja reda wp_die (‘Maintenance.’);.

Na primer, u tekst možete staviti HTML oznake i stil teksta:

wp_die('<h1 style="color:red">The website is in Maintenance.</h1><br />We will be back on-line very soon. Check back later!' , 503);

Statusni kod koji će biti poslan botovima pretraživača prilikom pristupa sajtu je 503 (Service Unavailable). Ovaj statusni kod ukazuje botovima da je sajt trenutno nedostupan i da bi trebalo da pokušaju kasnije ponovo da mu pristupe.

Stranica i obaveštenje o održavanju.
Stranica i obaveštenje o održavanju.

Da biste deaktivirali režim održavanja, možete ukloniti kod smešten u datoteku teme ili prokomentarisati red “add_action”.

Deaktivacija režima održavanja.
Deaktivacija režima održavanja.

Ograničavanje pristupa po IP adresama i preusmeravanje na određenu stranicu

Pomoću Rewrite pravila u .htaccess datoteci možete ograničiti pristup sajtu svim IP adresama osim vaše i preusmeriti ih na prethodno kreiranu drugu stranicu.

U datoteku .htaccess na sajtu postavite sledeće redove:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^12\.345\.67\.89
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/maintenance\.html$
RewriteRule ^(.*)$ https://mysupersite.com/maintenance.html [R=302,L]

12\.345\.67\.89 - zamenite brojeve svojom IP adresom.;

Da biste dodali još IP adresa za dozvoljeni pristup, dodajte novi red:

RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^12\.456\.78\.9

Statusni kod koji će biti poslat botovima pretraživača je 302 (Temporary), što znači privremeno preusmeravanje.

Pre toga je potrebno kreirati datoteku maintenance.html. Može sadržati HTML kod za stranicu.

Da biste deaktivirali režim održavanja, možete ukloniti ove redove iz .htaccess datoteke ili ih možete prokomentarisati.

Ugrađena funkcionalnost WordPress-a za režim održavanja

Ugrađena funkcionalnost za stavljanje sajta u režim za održavanje automatski se aktivira i deaktivira prilikom ažuriranja sistema, dodataka i teme. Ova funkcionalnost ne nudi prilagođavanje putem WordPress administracije.

Stranica koja se pokazuje prilikom obnavljanja sistema, tema, plugin-a.
Stranica koja se pokazuje prilikom obnavljanja sistema, tema, plugin-a.

Ova ugrađena funkcionalnost koristi datoteku .maintenance, koja se automatski i privremeno stavlja u folder sajta. U slučaju da ste izvršili ažuriranje, a sajt i dalje prikazuje stranicu za održavanje, proverite da li je datoteka prisutna i ako je pronađete u folderu, možete je ukloniti.

Režim održavanja moguće je aktivirati ručno tako što kreirate datoteku .maintenance u folder sajta.

Privremena datoteka za aktiviranje režima održavanja.
Privremena datoteka za aktiviranje režima održavanja.

U toj datoteci treba postaviti sledeći sadržaj:

<?php $upgrading = time(); ?>

Napomena: Ovaj način stavljanja sajta u režim održavanja se ne preporučuje ako planirate da to traje duže vreme. Takođe za WordPress, ovo je privremena datoteka koju možete ukloniti nakon što dobijete potvrdu o izvršenom ažuriranju.

Podrazumevana poruka prikazana u ovom režimu može se izmeniti kako bi se poboljšao njen stil i izgled. Za to je potrebno kreirati i datoteku maintenance.php smeštenu u folderu wp-content.

Datoteka maintenance.php koristi se za standardno obaveštenje o održavanju sajta.
Datoteka maintenance.php koristi se za standardno obaveštenje o održavanju sajta.

U njega možete staviti PHP i HTML kod. Prilikom aktiviranja režima održavanja, WordPress će proveriti prisustvo ove datoteke. Ako ona nije dostupna, prikazaće se standardna poruka.

Kada je sajt u ovom režimu, on šalje poruku 503 (Service Unavailable). Ovaj statusni kod botovi pretraživača tumače kao privremenu nedostupnost stranice i vremenom će ponovo pokušati da joj pristupe.

Updated on 29. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles