1. Home
 2. WordPress
 3. Rad u administraciji
 4. WordPress korisnici – kreiranje i upravljanje

WordPress korisnici – kreiranje i upravljanje

Korisnici WordPress-a mogu imati različite uloge. Oni se u ovom CMS-u podrazumevano mogu kreirati korisnici – administrator, korisnik, saradnik, urednik i autor.

Uloga određuje koje radnje i ovlašćenja ima dati korisnik. Ugrađene uloge u WordPress-u pogodne su uglavnom za upravljanje sadržajem sajta – autori za kreiranje i objavljivanje članaka, urednici za kontrolu procesa stvaranja i objavljivanja članaka, korisnik koji može da čita članke. Za druge specifične procese WordPress-a mogu se instalirati dodatni dodaci za određene uloge. Na primer, WooCommerce sajtovi podržavaju dodatne uloge kupaca i menadžera prodavnica. Dodatne prilagođene uloge mogu se dodati pomoću dodataka. Na primer: https://wordpress.org/plugins/search/users/.

Administrator (administrator):


Administrator sajta ima sva ovlašćenja i pristup svim funkcionalnostima:

 • kreira, uređuje i briše bilo koji sadržaj na sajtu;
 • upravlja dodacima i temama – instalira, deinstalira, konfiguriše;
 • može da uređuje kod dodataka i tema;
 • kreira, uređuje i briše korisničke naloge.

Urednik (editor):

Urednik ima sledeća ovlašćenja:

 • može da vrši bilo kakve radnje sa sadržajem, kreira, uređuje, briše, objavljuje; stranice, publikacije, kategorije i oznake;
 • upravljanje i pristup komentarima;
 • kontrola nad radom autora.

Autor (author):

Autor ima sledeća ovlašćenja:

 • kreira, uređuje, briše i objavljuje sopstvene publikacije;
 • nema prava na sadržaj koji je kreirao drugi korisnik;
 • nema prava na stvaranje, uređivanje i brisanje stranica;
 • nikakva administrativna prava.

Saradnik (contributor):

Saradnik ima sledeća ovlašćenja:

 • uloga, slična autoru;
 • nema prava za otpremanje datoteka;
 • mogu da kreiraju, uređuju, brišu sopstvene publikacije;
 • može čitati sve postove;
 • nikakva druga prava.

Korisnik (subscriber):

Korisnik ima sledeća ovlašćenja:

 • ova uloga ima najmanje prava na sajtu;
 • može čitati publikacije na sajtui;
 • može da promeni osnovna podešavanja naloga;
 • nema drugih ovlašćenja.

Postoji još jedna uloga – Super Admin. Ovu ulogu imaju WordPress korisnici samo kod Multisajt instalacija. Ovaj korisnik je administrator mreže sajtova, može da dodaje nove sajtove, menja sistemske postavke i sve ostalo.

Kreiranje korisnika

Možete kreirati korisnika za sajt putem administrativne table – Korisnici (Users) »Dodaj novog (Add New).

Korisničko ime: Unesite korisničko ime za korisnika. Sa ovim korisničkim imenom korisnik će se prijavljivati na sajtu.

Imejl: Adresa imejl korisnika.

Ime i prezime: Ime i prezime korisnika.

Internet strana: Ako korisnik ima sajt, možete je ovde uneti.

Lozinka: Ovde možete uneti lozinku za pristup, koju će korisnik koristiti. Ako ne označite sledeću opciju obaveštenja, korisnik će morati da zna ovu lozinku da bi pristupio svom nalogu.

Slanje obaveštenja korisniku: Kada je ova opcija omogućena, na imejl korisnika će se poslati poruka koja sadrži korisničko ime i vezu preko koje se nova lozinka može promeniti / postaviti. Ako želite da korisnik odabere pristupnu lozinku, omogućite ovu opciju.

Uloga: Izaberite odgovarajuću ulogu za ovog korisnika. Napravite novog korisnika pomoću dugmeta Dodaj novog korisnika.

Izmeni korisnika

Već kreirani korisnici mogu se uređivati putem Korisnici – izaberiteUredi (Edit) za datog korisnika.

Vizuelni uređivač: Onemogućite vizuelni uređivač postova i stranica. Ako je ova opcija onemogućena, uređivanje stranice / posta u uređivaču blokova biće u režimu „Uređivač koda“.

Bojenje koda: Onemogućite bojenje prilikom uređivanja koda: Ova opcija je dostupna samo administrativnim korisnicima na veb lokaciji. Ova opcija se odnosi na uređivač datoteka, kojem se pristupa kroz Izgled » Theme editor. Kada je opcija onemogućena, kod koji se uređuje u uređivaču tema obojiće se prema svom tipu, na primer css, js, php.

Opseg boja administracije: U kojim bojama treba da bude administrativni panel.

Tasterske prečice: Omogućite tasterske prečice za moderiranje komentara.

Ova opcija omogućava ili onemogućava upotrebu prečica na tastaturi za moderiranje komentara. Ako je opcija omogućena, moći ćete da koristite tastere tastature na stranici komentara da biste izvršili određene radnje sa komentarima. Na primer, tastere j i k možete koristiti za obeležavanje komentara. Zatim možete da preduzmete mere prema istaknutom komentaru, na primer, da ga označite sa s kao spam. Pogledajte ostale tastere za upravljanje komentarima: Using Keyboard Shortcuts to Navigate Comments.

Traka sa alatkama: Prikazivanje trake sa alatkama na sajtu. Ova opcija je podrazumevano omogućena. Traka sa alatkama se pojavljuje na sajtu na vrhu ekrana nakon što se korisnik prijavi.

Jezik: Podrazumevan za sajt.

Svaki korisnik može odabrati jezik na kojem će se prikazivati tekstovi i opcije na administrativnoj tabli za njihov profil. Korisnici mogu da biraju samo između jezika koji su instalirani na ovom sajtu. Instalacija jezika može se izvršiti putem menija Podešavanja (SettingsOpšta (General). Instaliranje novog jezika znači odabir jezika i čuvanje promena podešavanja. Nakon toga može se vratiti prethodno postavljeni jezik.

Korisničko ime: Korisničko ime ne može se menjati.

Uloga: Samo administrator lokacije može promeniti ulogu postojećeg korisnika.

Ime i prezime korisnika.

Nadimak (obavezno): Ovaj pseudonim se koristi na raznim mestima u sistemu za prikaz korisnika bez pisanja njegovog imena.

Prikaži kao: Kako predstaviti korisnika na sajtu, nadimkom ili imenom.

Imejl adresa (obavezno): Imejl adresa korisnika.

Internet strana (sajt): Može da se navede internet stranica.

Biografske informacije: Ovde možete popuniti podatke o korisnicima. Ove informacije mogu biti javno prikazane.

Fotografija profila: Ovu fotografiju nije moguće promeniti putem uređivača profila. Ova fotografija se automatski preuzima sa korisničkog profila u Gravatar. Slika je povezana sa korisnikovom imejl adresom. Ako korisnik ima profil u Gravatar-u sa navedenom imejl adresom i ima postavljeni avatar, tada će ovaj avatar biti prikazan ovde.

Nova lozinka: Možete da promenite lozinku. Nakon što se generiše nova lozinka i promene sačuvaju, samo potvrda da je korisnička lozinka promenjena biće poslata naimejl adresu korisnika i neće biti moguće da je promeni.

Zapis korisnika: Sačuvajte izvršene promene.

Updated on 21. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles