1. Home
  2. WordPress
  3. Prvi koraci
  4. Kako instalirati WordPress koristeći Softaculous?

Kako instalirati WordPress koristeći Softaculous?

Softaculous meni za instalaciju WordPress-a

WordPress se može lako instalirati na svim Linux hosting nalozima uz pomoć Softaculous-a. Softaculous je dodatni cPanel modul koji je podržan na svim hosting nalozima.

Kako biste instalirali WordPress putem Softaculous-a, neophodno je da se prvo ulogujete na cPanel sa svojim korisničkim podacima.

U meniju Softaculous izaberite BlogsWordPress, zatim kliknite na dugme Install.

Software Setup

Izbor protokola, domena i direktorijuma za novu WordPress instalaciju putem Softaculous-a

Software Setup

1. Izaberite da li će URL Vašeg veb-sajta počinjati sa ili bez www. (Ako ste već kupili i instalirali SSL sertifikat na odgovarajućem domenu, preporučljivo je da koristite https:// ili https: //www. Options.)

2. Izaberite domen na kom će Softaculous instalirati WordPress.

3. Zatim izaberite direktorijum za instalaciju. Ako želite da instalirate WordPress u osnovnom direktorijumu izabranog domena, onda ovo polje ostavite prazno.

Site Settings

Osnovna podešavanja WordPress sajta

Glavna podešavanja sajta

1. Upišite ime veb-sajta.

2. Upišite opis. Kasnije možete da promenite ime i opis u admin panelu.

3. Pazite da nije izabrana opcija Enable Multisite (WPMU). Ako omogućite ovu opciju, instaliraćete drugi tip sistema koji je pogodan za kreiranje mreže sajtova.

Admin Account

Softaculous - Kreiranje administratorskog naloga

Podaci za admin nalog

1. Unesite korisničko ime administratora.

2. Unesite lozinku administratora. Lozinka će Vam biti potrebna da pristupite WordPress admin panelu (Dashboard).

3. Unesite imejl administratora. Važno je da ovaj imejl bude važeći, zato što ćete ga koristiti u slučaju da zaboravite lozinku.

Choose Language

Izbor jezika za WordPress instalaciju

Izaberite jezik za instalaciju

Izaberite jezik za instalaciju. Možete izabrati željeni jezik iz padajućeg menija.

Nakon što se WordPress instalira, možete promeniti željeni jezik u Settings-> General Settings– Site Language.

Kada se promeni jezik veb-sajta, promeniće se i jezik admin panela.

Select Plugins

Izbor dodataka za zaštitu WordPress-a

Dodatni plaginovi

Ako omogućite ovu opciju WordPress će dobiti:

Dodatak koji pruža zaštitu protiv zlonamernih pokušaja sa korisničkim imenom “admin”.

Dodatak koji omogućava kreiranje sadržaja u klasičnom editoru

Dodatak pomoću koga upravljate sa više WordPress blogova.

Advanced Options

Napredna podešavanja WordPress instalacije

napredna WordPress podešavanja u Softaculous

1. Database name se koristi tokom instalacije I biće automatski generisano. Ostavite ime nepromenjeno ili ga zamenite sa nekim koje je povezano sa Vašim domenom.

2. Table prefix će se takođe automatski generisati. Možete ga ostaviti nepromenjenim.

3. Disable Update Notifications – Aktivirajte ovu opciju ako ne želite da primate imejl notifikacije za dostupna sistemska ažuriranja.

4. Auto Upgrade – Omogućite ovu opciju ako želite da se sistem automatski nadograđuje.

5.Auto Upgrade WordPress Plugins Omogućava automatsku nadogradnju instaliranih dodataka.

6. Auto Upgrade WordPress ThemesOmogućava automatsku nadogradnju instaliranih tema.

Kliknite Install dugme da započnete instalaciju.

Ovo će možda potrajati nekoliko minuta. Kada instalacija bude gotova, dobićete sledeću poruku: “Congratulations, the software was successfully installed“.

Updated on 21. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles