1. Home
  2. Hosting
  3. PHP
  4. Kako povećati maksimalnu veličinu datoteka (upload_max_filesize i post_max_size) ?

Kako povećati maksimalnu veličinu datoteka (upload_max_filesize i post_max_size) ?

Da biste otpremili datoteke, čija je veličina veća od maksimalne dozvoljene, pomoću skripte, potrebno je izvršiti promene sledećih PHP direktiva upload_max_filesize i post_max_size. Ove promene je potrebno izvršiti u php.ini datoteci izabrane PHP verzije.

Kod svih hosting paketa, vrednosti direktiva upload_max_filesize i post_max_size se mogu menjati putem menija „PHP Manager by SuperHosting“.

Kad pristupite kontorolnoj tabli cPanel, izaberite meni „PHP Manager by SuperHosting“. U odeljku „Izmeni PHP direktive“ ćete ugledati sledeći prozor:

Podešvanje PHP direktiva upload_max_filesize i post_max_size

Pored svake direktive stoji padajući meni preko kog možete izabrati željenu vrednost. Klikom na dugme „Sačuvaj“, vrednost će se promeniti za ceo hosting nalog i sve sajtove koji se nalaze na njemu.

Promena PHP direktiva za određeni direktorijum na hosting nalogu, za koji je aktivirana posebna PHP verzija, se može izvršiti u konfiguracionoj php.ini datoteci koja brine o PHP direktivama. Više informacija možete naći u odeljku “Konfiguraciona php.ini datoteka za PHP direktive” u sledećem članku: Kako urediti sopstvenu php.ini datoteku?

Updated on 2. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles