1. Home
  2. Hosting
  3. PHP
  4. PHP konfiguracioni fajl (php.ini)

PHP konfiguracioni fajl (php.ini)

Konfiguracioni fajl za PHP je php.ini (phpXX-fcgi.ini). Promenom vrednosti različitih direktiva u ovom fajlu moguće je promeniti različita PHP podešavanja.

Kao podrazumevane vrednosti, na hosting serverima postoje već zadate vrednosti za sve PHP direktive. Ove vrednosti su postavljene tako da omogućavaju pravilan rad većini aplikacija.

Informacije o podešavanjima PHP-a mogu se dobiti pozivanjem funkcije phpinfo().

Ukoliko je potrebno određeno podešavanje PHP-a, promena direktive može se lako izvršiti preko cPanel menija PHP Manager by SuperHosting >> odeljak Promenite PHP direktive.

Updated on 9. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles