1. Home
  2. Hosting
  3. PHP
  4. Kako povećati memoriju PHP skripte (memory_limit)?

Kako povećati memoriju PHP skripte (memory_limit)?

Ponekad PHP skripte zahtevaju više memorije od podrazumevane vrednosti u direktivi memory_limit. Poruka koja se može primiti u slučaju nedostatka memorije je:

Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 64 bytes) in /home/cpuser/public_html/your-script.php on line XX.

Povećavanje PHP memorije može se izvršiti preko cPanel » PHP Manager by SuperHosting.

PHP Manager by SuperHosting

Na svim hosting paketima, promena direktive memory_limit može se izvršiti putem „PHP Manager by SuperHosting“.

Podešavanje PHP direktive memory_limit putem menija PHP Manager by SuperHosting

Nakon ulaska u kontrolnu tablu cPanel, izaberite „PHP Manager by SuperHosting“ – odeljak „Promena PHP direktiva“.

Pored svake direktive postoji padajući meni putem kog možete odabrati željenu vrednost. Klikom na dugme „Sačuvaj“, vrednost će se promeniti za ceo hosting nalog i sve sajtove koji se nalaze na tom hosting nalogu.

Napomena: Ako je sajt WordPress i ako nakon povećanja memory_limit i dalje primate istu poruku o grešci, proverite da li je direktiva „WP_MEMORY_LIMIT“ dodata u wp-config.php. Možete dodati ovu direktivu i odrediti maksimalnu memoriju za PHP kao vrednost:define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '128M' );.

Promena PHP direktiva direktorijuma sa hosting naloga za koji je aktivirana zasebna PHP verzija može se izvršiti u konfiguracionoj ini datoteci za PHP direktive. Više informacija možete naći u odeljku “Konfiguraciona ini datoteka za PHP direktive” iz članka Kako da uredim sopstvenu php.ini datoteku?

Updated on 2. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles