1. Home
  2. Kreiranje i razvoj veb-sajta
  3. Koja je razlika između posetilaca, poseta, pregleda stranica i hitova?

Koja je razlika između posetilaca, poseta, pregleda stranica i hitova?

Da bi se odgovorilo na ovo pitanje treba da se zna da jedan korisnik može više puta posetiti sajt, jedna poseta može uključivati više prikaza stranica, a jedna stranica može generisati veliki broj hitova.

Veoma često se širom Interneta srećemo sa pojmovima “poseta”, “pregledi stranica” i “hitovi”. Ali koje je značenje svakog od ovih pojmova?

👥 Posetioci = Visitors (1)

• posetioci posećuju veb-sajtove i njihove stranice;
• posetilac može da ima više poseta;
• postoje novi/jedinstveni posetioci (new/unique visitors);
• i posetioci koji su već dolazili na taj sajt (returning visitors);

Posetilac može biti i svaka aplikacija koja zahteva učitavanje resursa ili stranice određenog veb-sajta. Veb-pretraživač koji ljudi koriste za odlazak na veb-sajtove je takođe posetilac.

👁 Pregledi stranica = Pageviews (2)

• pregledi stranica su poznati i pod terminima: stranice, utisci, pregledane stranice;
• to su stranice koje je korisnik pregledao;
• prva stranica koju korisnik otvori zove se ulazna stranica;
• poslednja stranica koju korisnik poseti je izlazna stranica;

Kada korisnik ode na određeni sajt, obično poseti jednu stranicu da bi je pogledao u određenom trenutku. Ova veb-stranica ima URL poput mysupersite.com/products.html. Kada korisnik pristupi stranici mysupersite.com/products.html preko svog pretraživača, stranica broji jedan prikaz što znači da je jednom pregledana. Prikazi stranica se računaju samo kada se pristupi URL-u stranice (.html, .htm, .php, .asp, .aspx i drugi).

🎰 Hitovi (3)

• svaki zahtev veb-serveru se smatra hitom;
• učitavanje veb-sajta može generisati brojne hitove;

Hit je svaki zahtev poslat ka veb-serveru i svaki fajl koji je poslat veb-pretraživaču. Zahtevi se obično kreiraju za primanje ili slanje informacija. Za učitavanje određene veb-stranice, svaki resurs od servera se zahteva odvojeno. Resursi stranice su: fajl stranice (.html), fajlovi slika (.png, .jpg …) i svi drugi veb-resursi (.js, .css …).

Jedna veb-stranica se, na primer, obično sastoji od četiri fajla: dve slike, .js skripte i .css fajla. Kada se ova stranica učita, posetilac će tako napraviti 5 hitova – 4 od njih za resurse / fajlove i jedan hit za .html datoteku.

Hitovi su zapravo zapisi u logovima pristupanja veb-serveru. Na primer Apache zapisi sledećeg tipa:

123.45.67.89 – – [06/Jan/2017] “GET /wp-content/themes/mytheme/style.css HTTP/1.1” 200 234 “-” “Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3)”
123.45.67.89 – – [06/Jan/2017] “GET /robots.txt HTTP/1.1” 200 80 “-” “Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0)”
123.45.67.89 – – [06/Jan/2017] “GET /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js HTTP/1.1” 200 7200 “-” “Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X)”

Ako su botovi za pretraživanje agresivni, oni mogu generisati ogroman broj hitova kada indeksiraju sadržaj veb-stranice. To dovodi do većeg opterećenja procesora i povećanog korišćenja resursa hosting naloga. Aktivnije indeksiranje sadržaja smatra se normalnim za veb-sajtove koji ažuriraju svoj sadržaj često, ili one koje imaju mnogo postova, proizvoda ili informacija.

U slučaju da primetite povećano korišćenje CPU vremena, koje dolazi od hosting naloga, možete proveriti detalje u Awstats-u. Ako je opterećenje servera uzrokovano agresivnim ili “lošim” botovima, postoji način da im se ograniči pristup Vašem hosting nalogu.

🔃 Posete (4)

• “posete” ili sesije;
• jedan korisnik može imati više poseta;
• tokom jedne posete, može se pregledati više stranica sa puno hitova;

Poseta može imati trajanje, broj pregledanih stranica, ulaznu i izlaznu stranicu. Korisnik može generisati nekoliko poseta koje su vremenski odvojene. Poseta se definiše kao vreme za koje korisnik pregleda veb-sajt, otvara stranicu za stranicom i potom završi sesiju.

Važno: Broj poseta navedenih u parametrima hosting planova koje nudi SuperHosting.RS je okviran. Koristi se za demonstraciju približnog kapaciteta hosting plana u odnosu na sistemske resurse kao što su CPU vreme, RAM i sl. Dati sajt može praktično da radi sa mnogo više poseta nego što je navedeno u karakteristikama njegovog hosting paketa. Ovo nije restriktivan parametar i prekoračenje neće dovesti do prekida ili gašenja sve dok sistemski parametri hosting plana (CPU vreme, RAM i drugo) nisu prekoračeni.

Napomena: Navedena karakteristika se odnosi na broj poseta, a ne na posetioce, pošto bi 12.000 poseta moglo biti generisano od strane 1.000 ili 10.000 posetilaca. Same posete koriste resurse hosting plana bez obzira na broj korisnika. Na primer, ako veb-sajt sadrži korisne informacije, 12.000 poseta može generisati samo 1.000 korisnika. Ovo se dešava zbog činjenice da posetioci smatraju da je veb stranica korisna i interesantna, pa se vraćaju na nju više puta i tako generišu više poseta. Ako veb-sajt ne nudi mnogo informacija, ali ima odličan oglas koji privlači puno ljudi, 12.000 poseta može generisati 10.000 jedinstvenih posetilaca koji se nikada više neće vratiti na taj veb-sajt.

Statistika za posete i posetioce

Brojanje i analiza korisnika, poseta, stranica i sl. može da se izvrši različitim veb alatima za analitiku, a najpopularniji je Google Analitics.

Način praćenja i prebrojavanja posetilaca implementiran je na samom veb-sajtu. Neke od metoda za prikupljanje podataka o posetiocima su: upotreba njihove IP adrese, korisničkog agenta, kolačića, identifikatora jedinstvene registracije itd.

Sve usluge hostinga u okviru SuperHosting.RS uz cPanel nude i Awstats alat za veb-analitiku. Posetioci, posete i hitovi, broje se korišćenjem IP adresa. Analitički alati koriste podatke iz logova veb-servera.

Kada se broj korisnika broji po IP adresama, statistika može uključivati sistemsku komunikaciju veb servera. Na taj način aplikacija veb-sajta može biti registrovana kao posetilac ako postoji cron zadatak koji treba da pristupi veb stranici. Primer je WordPress Cron Jobs sistem, koji poziva /wp-cron.php fajl da pokrene cron zadatke.

Ako primetite povećan broj hitova za wp-cron u Vašem Awstats alatu, možete pokušati da premestite Cron zadatke iz WordPress-a u cPanel. Ovo će optimizovati korišćenje resursa Vašeg veb-sajta i ubrzati učitavanje.

Statistike za posetioce, posete i prikaze stranica mogu se koristiti kao indikator popularnosti i reputacije veb-sajta. Informacije o pogodnostima mogu biti korisne i za merenje propusnog opsega sajta.

Svi hosting planovi koje nudi SuperHosting.RS imaju neograničen protok.

Napomena: Protok se meri u KB / MB / GB i prikazuje količinu podataka poslatih sa hosting naloga i primljenih na isti. Neograničeni propusni opseg znači da hosting nalog ne sadrži ograničenja u količini podataka koji se šalju/preuzimaju. Protok se meri kada primate/šaljete poštu, otpremate ili preuzimate fajlove sa Vašeg servera i izvršavate druge radnje sa fajlovima koje pripadaju hosting nalogu. Kada korisnik poseti Vaš veb-sajt preko pretraživača, preuzimaju se i fajlovi (.html, .js, .css, .png, .jpg, itd.) sa hosting naloga.

Updated on 12. April 2023.

Was this article helpful?

Related Articles