1. Home
  2. Kreiranje i razvoj veb-sajta
  3. Kreirajte radnu kopiju veb-sajta preko Staging u Softaculous

Kreirajte radnu kopiju veb-sajta preko Staging u Softaculous

Softaculous nudi veoma pogodnu funkciju pod nazivom Staging, koja vam omogućava da brzo i automatski kreirate radnu kopiju Vašeg sajta sa samo nekoliko klikova mišem. Opcija Push to Live je još praktičnija i onda možete primeniti izmene koje su napravljene na radnoj kopiji na realnom sajtu.

Kada želite da primenite ozbiljnu izmenu na sajtu, kao što je ažuriranje osnovne verzije VordPress-a, Joomla!, Drupal ili nekog drugog sistema, preporučuje se da prvo napravite radnu kopiju sajta. Radna kopija i rad na njoj se takođe nazivaju staging.

Radna kopija je tačna kopija realnog sajta, sa kopiranim datotekama i bazom podataka. Možete bezbedno testirati, instalirati dodatke i teme, vršiti izmene postavki na sajtu, bez uticaja na stvarni sajt. Kada završite rad sa radnom kopijom, možete lako da premestite promene na pravi sajt.

Prilikom kreiranja kopije, datoteke na realnom sajtu se automatski kopiraju u poseban direktorijum, a sadržaj baze podataka se kopira u novu bazu podataka. Kopija se automatski podešava tako da koristi drugu adresu za sajt. Dakle, imate dva apsolutno identična mesta, ali sa različitim adresama.

Napomena: Kroz Softaculous možete kreirati radnu kopiju gotovo svakog poznatog sistema za upravljanje sadržajem – VordPress, Joomla !, Drupal, PrestaShop, OpenCart, Magento i mnoge druge. Potpuni spisak podržanih sistema (i verzija) možete naći ovde.

Napravite radnu kopiju sajta

Da biste kreirali radnu kopiju sajta, prijavite se u cPanel.

Otvorite Softaculous i učitajte listu instaliranih sistema iz ikone All Installations.

All Installations
All Installations

Ako sajt nije naveden na spisku, prvo morate da ga uvezete u Softaculous. Da biste dodali sistem koji nije instaliran preko Softaculous-a, izaberite ga sa leve strane menija, a zatim kliknite na ime sistema, a zatim na dugme Import na desnoj strani. Popunite potrebne podatke (protokol, domen, direktorijum) i završite sa dugmetom Import.

Biće učitana lista svih instaliranih aplikacija.

Kliknite na ikonicu Create Staging
Kliknite na ikonicu Create Staging

Da biste kreirali radnu kopiju sajta – kliknite na ikonu Create Staging.

Podešavanja radne kopije

Live Installation URL: Ovo je adresa realnog sajta.

Choose Protocol:Izaberite protokol – Ako domen ima instaliran SSL certifikat, izaberite https:// (https://www.).

Choose Domain: Izaberite domen. Domen nije nužno isti kao realan sajt, možete izabrati prethodno kreirani poddomen (na primer, dev.misupersite.com).

In Directory: Ako ne koristite poddomen, možete odrediti poddirektorijum u kojem će se stranica kopirati.

Napomena: Preporučuje se da direktorijum radne kopije bude izvan direktorijuma realnog vebsajta. Na primer, možete da koristite poddomen koja ima direktorijum iznad / izvan aktuelnog direktorijuma sajta. Kada koristite poddirektorijum, na njega mogu uticati, na primer, pravila u .htaccess fajlu na realnom sajtu.

Database Name: Ovo je ime baze podataka, promena nije neophodna.

Kada završite sa podešavanjima, kliknite na Create Staging. Primićete poruku za uspešno kreiranu radnu kopiju sajta.

info-iconVažno: Prilikom kreiranja radne kopije, kopiraju se samo sistemski direktorijumi datog sistema. Na primer, VordPress će kopirati sve svoje direktorijume i datoteke koji se nalaze u osnovnom direktorijumu sajta kao što su wp-content i drugi. Ali ako ste kreirali dodatni direktorijum u osnovnom direktorijumu sajta, na primer, za učitavanje slika, on se neće kopirati. U takvim slučajevima, potrebno je ručno kopirati direktorijum.

info-iconVažno: Kada kreirate radnu kopiju, a zatim prenosite izmene na realnom veb-sajtu, ručno postavljeni stringovi koji sadrže URL adresu veb sajta se ne menjaju automatski u kodu sajta. Na primer, ako ste postavili u datoteku kod: “href=”https://mysupersite.com/mydir/mystyle.css”, kada kreirate radnu kopiju, adresa “mysupersite.com” neće se promeniti u adresu kopije, npr. “dev.mysupersite.com“.

Sada možete početi da radite na kopiji koristeći iste podatke da biste pristupili administrativnom panelu realnog sajta. Sve što je u radnoj kopiji je jedan na jedan sa realnim sajtom – osim veb adrese i nekih sistemskih podešavanja (ime baze podataka, njen korisnik).

Dok radite na kopiji, možete da je sakrijete od slučajnih posetilaca na jedan od sledećih načina:

Otpremite izmene na realni sajt

Važno je da završite izmene na kopiji pre nego što ih prenesete na realni sajt, jer kako izgleda kopija tako će izgledati i realan sajt.

Kada završite sa promenama kopije, kako biste ih prebacili na realan sajt, koristite opciju Push to Live. Možete je pronaći na listi instaliranih aplikacija u Softaculous-u.

info-iconVažno: Preporučuje se da napravite rezervnu kopiju sajta pre nego što primenite izmene iz radne kopije. Bekap se može izvršiti preko Backup Manager by SuperHosting.

Podešavanja za otpremanje izmena

Za otpremanje izmena postoje dve varijante: Default Options i Customize.

Default Options: Ovo su podrazumevane postavke. Kada izaberete Default Options, sve datoteke na realnom sajtu biće zamenjene datotekama na radnoj kopiji. Takođe, sav sadržaj u bazi podataka realnog sajta će biti uklonjen, a sadržaj radne kopije biće uvezen na njegovo mesto.

Customize: Možete da napravite korisnička podešavanja za otpremanja izmena.

  • Overwrite Files/Folders:Izaberite da li će datoteke / direktorijumi na realnom sajtu biti prepisani sa onima na radnoj kopiji.
  • Push Full Database:Kada je ova opcija omogućena, sadržaj baze podataka realnog sajta biće u potpunosti zamenjen bazom radne kopije.
  • Choose Database Changes:Odavde možete izabrati šta tačno da prenesete u bazu podataka realnog sajta. Možete izabrati da li ćete u bazu podataka učitati izmene u strukturi baze podataka (Database Structure Changes) i / ili promene podataka u tabelama (Data Changes in Tables)

Kada izaberete podešavanja za otpremanje izmena, kliknite Push to Live.

Kada se promene prenesu na realan sajt, dobićete potvrdnu poruku:

Radna kopija ostaje na hosting nalogu. Možete da nastavite da unosite izmene ili da ih uklonite pomoću opcije brisanja preko Softaculous-a.

Updated on 26. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles