1. Home
  2. WordPress
  3. Cron zadaci – WordPress Manager by SuperHosting

Cron zadaci – WordPress Manager by SuperHosting

Prebacivanjem cron zadataka iz WordPress-a u cron zadatke cPanel-a optimizovaćete upotrebu resursa, neophodnih Vašem veb-sajtu. kao i brzinu njegovog učitavanja.

Da biste prebacili izvršavanje cron zadataka na cPanel, potrebno je pristupiti meniju WordPress Manager by SuperHosting -> Cron zadaci, i kliknete na “Premesti“.

Cron zadaci su premešteni sa WordPress-a na cPanel

Ako želite da vratite izvršavanje cron zadataka na WordPress, koristite opciju “Želim da se WP-Cron izvršava na svaki zahtev“.

Nastavite sa čitanjem ukoliko želite da znate zašto nije preporučljivo pokretati WP-Cron sa svakim zahtevom.

Šta su cron zadaci i kako rade u WordPress-u?

Cron zadaci (eng. cron jobs) su unapred planirane radnje koje uglavnom služe za upravljanje i održavanje različitih aplikacija. Posredstvom ovih zadataka mogu se redovno kreirati rezervne kopije (eng. backups), nadgledati sistem, pokretati skripte, optimizovati baze podataka, brisati keširan sadržaj, i još mnogo toga.

Cron zadaci se mogu periodično pokretati u zakazano vreme, na tačno navedenim datumima, ili u pravilnim vremenskim intervalima. Ukoliko želite da se određena komanda izvršava svakog dana, meseca, ili godine, onda možete koristiti cron zadatke.

U sistemima baziranim na Unix-u/Linux-u možete unapred isplanirati ove radnje posredstvom cron softverske podrške.

cPanel koristi cron aplikaciju koja upravlja ovim zadacima, bez ikakvog uticaja na ispravno funkcionisanje aplikacija koje se nalaze na hosting nalogu.

WordPress ima svoj sistem za planiranje zadataka, koji je sličan mehanizmu cron aplikacije, ali se zove WordPress Cron (API).

Informacije za WordPress Cron API i funkcije koje se koriste za kreiranje cron zadataka su dostupne u fajlu /wp-includes/cron.php fajlu. Ovaj fajl (cron.php) se koristi za pokretanje i izvršavanje zakazanih zadataka.

Postoje dva tipa cron zadataka: zadaci čije je izvršavanje predviđeno tokom određenog vremenskog intervala i oni zadaci koji se izvršavaju u tačno određeno vreme.

Zadaci čije je izvršavanje predviđeno tokom određenog vremenskog intervala mogu biti:

  • provera verzije WordPress-a i da li je, eventualno, potrebno ažuriranje;
  • provera dostupnosti ažuriranih verzija dodataka (eng. plugins) i teme koja se koriste;
  • optimizacija baze podataka;

Zadaci koji se izvršavaju u tačno definisano vreme mogu biti:

  • objavljivanje članka u precizirano vreme;
  • prethodno zakazano slanje imejla u tačno određeno vreme;

WordPress Cron Job se pokreće prilikom posete nekog korisnika veb-sajtu. Inicira se provera zadatka, a zatim se on izvršava čak iako mu je vreme izvršenja prošlo. Kada je izvršenje nekog zadatka zakazano u tačno predviđeno vreme, a na sajtu ne bude ni jedne posete, zadatak se neće izvršiti.

Provera, pokretanje i izvršenje zadatka dešava se prilikom učitavanja stranice jer ju je neko posetio (poseta stranici je zapravo “okidač”).
Ako postoje neki kompleksniji WordPress cron zadaci, čije izvršenje zahteva veće angažovanje resursa, ovo se može negativno odraziti na performanse sajta (veb-stranice). Sporiji rad sajta će posebno biti vidljiv onom korisniku koji je (svojom posetom tom veb-sajtu) i izazvao pokretanje konkretnog cron zadatka.

U ovom slučaju preporučujemo da se cron zadaci premeste iz WordPress-a u cron zadatke cPanel-a.

Ovaj članak odnosi se na: hosting usluge sa cPanel-om i WordPress Manager by SuperHosting alat.

Updated on 26. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles