1. Home
  2. SSL sertifikati
  3. Konfigurisanje SSL sertifikata kupljenog od SuperHosting.RS

Konfigurisanje SSL sertifikata kupljenog od SuperHosting.RS

Da biste dobili SSL sertifikat, prvo morate uneti neophodne podatke. Nakon što kupite SSL sertifikat od nas, možete ga konfigurisati u tri jednostavna koraka iz svog korisničkog profila.

Prvo se prijavite na svoj korisnički profil, potom iz menija sa leve strane kliknite na SSL Sertifikati. Prikazaće Vam se lista svih SSL sertifikata koje ste kupili od SuperHosting.RS-a. Da biste uneli potrebne informacije, izaberite opciju Detalji za one SSL sertifikate koji imaju status Čekanje podataka za konfigurisanje:

Popunite podatke za izdavanje SSL sertifikata
Sada treba da unesete tražene informacije prateći tri jednostavna koraka.

1. Konfiguracija

Da bi Vam se izdao SSL sertifikat, najpre je potrebno konfigurisati CSR (zahtev za potpisivanje sertifikata).

(1) CSR (Certificate Signing Request)

Generišite novi CSR sa ključem: Ova funkcija Vam omogućava da generišete novi zahtev za sertifikat sa podacima koje unosite u formi ispod. Izaberite dužinu – 4096 ili 2048 bita.

Važno: Ako će se sertifikat koristiti na serveru ili za servis koji ne podržava 4096-bitno kodiranje, odaberite 2048 bita za ključ. U ovom momentu primeri takvih servisa uključuju Google Cloud (njegovu Load Balancing funkcionalnost) i AWS CloudFront. Ako je sertifikat već izdat sa 4096-bitnim ključem, možete zatražiti ponovno izdavanje sertifikata sa ključem od 2048 bita tako što ćete preko Vašeg korisničkog profila ići na: » SSL sertifikati » Detalji » Ponovno izdavanje SSL sertifikata.

Koristiću već generisani CSR: Koristiće se već generisani CSR. U ovom slučaju morate uneti već generisani CSR. Dužina ključa bi trebalo da bude – 4096 ili 2048 bita.

Važno: Ako će se sertifikat koristiti na serveru ili za servis koji ne podržava 4096-bitno kodiranje, odaberite 2048 bita za ključ. U ovom momentu primeri takvih servisa uključuju Google Cloud (njegovu Load Balancing funkcionalnost) i AWS CloudFront. Ako je sertifikat već izdat sa 4096-bitnim ključem, možete zatražiti ponovno izdavanje sertifikata sa ključem od 2048 bita tako što ćete preko Vašeg korisničkog profila ići na: » SSL sertifikati » Detalji » Ponovno izdavanje SSL sertifikata.

Ako je CSR prethodno generisan na drugom serveru, dužina ključa može biti 4096 ili 2048 bita. Možete proveriti da li je CSR pravilno generisan na adresi: Check your CSR.

(2) Ime domena

U daljem tekstu možete saznati više o izboru domena i poddomena za koje će se izdati sertifikat.

a. Sertifikat za domen (domen.com)

  • Ako unesete domen domen.com, sertifikat će biti validan samo za domen.com, ali ne i za www.domen.com
  • (Preporučeno) Samo ako ste uneli www.domen.com, sertifikat će biti validan za www.domen.com kao i za domen.com (! ovo ne važi za druge poddomene tipa poddomen.domen.com !)

b. Sertifikat za poddomen (poddomen.domen.com)

  • Ako unesete poddomen.domen.com, sertifikat će biti validan samo za poddomen.domen.com, ali ne i za www.poddomen.domen.com. Važi i obrnuto.
  • Ako unesete www.poddomen.domen.com, sertifikat će biti validan samo za www.poddomen.domen.com, ali ne i za poddomen.domen.com

c. Sertifikat za domen i sve njegove poddomene (* .domen.com)

  • U slučaju da ste kupili Wildcard SSL sertifikat, morate uneti *.domen.com u ovo polje (potrebno je da domen.com zamenite imenom Vašeg domena i zadržite simbol *).

(3) Unesite imejl adresu koja će se koristiti tokom generisanja CSR-a. Sertifikat će Vam biti poslat na ovu imejl adresu.

(4) Navedite naziv organizacije za koju se izdaje sertifikat. Unesite ime i prezime za pojedinca. Informacije se moraju uneti latinicom.

(5) Prilikom generisanja CSR-a morate navesti odeljenje/sektor u Vašoj kompaniji koje će biti zaduženo za sertifikat. Mi smo u primeru naveli IT odeljenje.

Imajte u vidu da se ove informacije moraju uneti latiničnim slovima.

2. Administrativni kontakt

Drugi korak konfigurisanja SSL sertifikata

Podaci o administrativnom kontaktu

Unesite administrativne podatke koji će biti navedeni u CSR-u za izdavanje SSL sertifikata. Podaci koje ovom prilikom budete uneli u formu moraju biti ispravni jer se ne mogu menjati nakon izdavanja sertifikata.

3. Potvrda

Treći korak konfigurisanja SSL sertifikata

Izaberite imejl adresu

Izaberite imejl adresu na koju će izdavalac sertifikata poslati verifikacioni imejl i sâm sertifikat. Adresa mora biti izabrana sa liste.

Važno: Ako imejl adresa koju ste izabrali ne postoji, prvo je morate kreirati, pa se onda vratiti na konfigurisanje sertifikata.

Nakon što unesete sve potrebne informacije, kliknite na dugme “Potvrdi“.

U roku od nekoliko minuta dobićete verifikacioni imejl na imejl adresu koju ste naveli. Svrha ovoga je da se proveri da li imate kontrolu nad domenom na kojem se nalazi naznačena imejl adresa nakon što ste podneli zahtev za izdavanje sertifikata. Ova imejl poruka sadrži link na koji je potrebno kliknuti mišem da biste potvrdili Vaš zahtev za izdavanje sertifikata i navedene informacije.

Ako ste kupili sertifikat koji se verifikuje po domenu, potvrdom verifikacionog linka načinićete poslednji korak u procesu izdavanja sertifikata. Nakon što se sertifikat izda, biće Vam aktiviran u korisničkom profilu.

4. Verifikacioni imejl

Za SSL sertifikate izdate od strane GeoTrust-a i Sectigo-a, postoji opcija za promenu imejl adrese na koju će biti poslat verifikacioni imejl. Promena imejl adrese je moguća samo ukoliko još uvek niste potvrdili izdavanje sertifikata klikom na pomenuti link iz primljene imejl poruke.

(1) Promena imejl adrese za verifikaciju

Možete promeniti imejl adresu na koju će stići verifikacioni imejl tako što ćete kliknuti na dugme “Promeni” i izabrati novu imejl adresu. Nakon što sačuvate izmene, verifikacioni imejl biće poslat na novu navedenu imejl adresu.

(2) Prosleđivanje verifikacionog imejla

Verifikacioni imejl možete proslediti tako što ćete izabrati opciju “Prosledi verifikacioni imejl“.

SSL sertifikat je uspešno izdat

Nakon izdavanja sertifikata, dobićete njegov kôd u zasebnom imejlu. SSL sertifikat, CSR i ključ su sada dostupni u Vašem korisničkom profilu -> SSL sertifikati – Detalji.

SSL sertifikat se može instalirati preko cPanel-a.

Instalacija je besplatna za SSL sertifikate izdate posredstvom Superhosting.RS-a u okviru svih paketa usluga deljenog hostinga.

Updated on 8. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles