1. Home
  2. Imejl (e-mail)
  3. Podešavanja imejla
  4. Podešavanje imejl naloga na Android-u

Podešavanje imejl naloga na Android-u

U slučaju da još uvek nemate imejl sanduče, prvo morate da podesite imejl nalog u cPanel-u.

Postavke opisane u ovom članku odnose se na mobilne uređaje koji koriste Android.

Dodavanje imejl naloga na Android-u

Da biste podesili imejl nalog, pokrenite imejl klijenta klikom na ikonicu Email.

Ako već imate bar jedan konfigurisani imejl nalog, izaberite Meni da biste dodali novi.

Zatim idite na Add account.

Ako ne možete da pronađete ikonicu e-pošte, pristupite Settings » Accounts.

Zatim izaberite Email » Account Settings.

I idite na Add account.

Nakon što izaberete Add account, učitava se prvi korak podešavanja imejl naloga.

1

Podešavanje naloga: Upišite punu imejl adresu i Vašu lozinku, a potom kliknite na Sign In.

2

Koji je ovo tip naloga? Izaberite IMAP.

3

Korisničko ime & lozinka

Unesite punu imejl adresu ([email protected]) i lozinku postavljenu prilikom kreiranja imejl adrese.

Korisničko ime: unesite imejl adresu.

Lozinka: unesite lozinku imejl naloga.

Server: u polje Server unesite ime servera na kome se nalazi vaš nalog, npr. server*.superhosting.rs.

server – zameni sa imenom hosting servera;

Važno: Kada unesete ime host servera (server-ime.superhosting.rs), možete izabrati Security type da biste osigurali SSL/TLS vezu sa mejl serverom.

Napomena: Ako unesete ime domena u polje Server i ne postoji instaliran SSL sertifikat za imejl uslugu, dobićete obaveštenje “Sertifikat je nevažeći”. Kliknite OK da biste zatvorili poruku, a zatim u polje Server unesite ime servera na kojem se nalazi Vaš nalog.

Tip zaštite: izaberite SSL/TLS;

Port servera: izaberite 993

IMAP prefiks putanje: U slučaju da primetite probleme sa pronalaženjem Vaših imejlova, morate popuniti ovo polje nakon dodavanja Vašeg naloga: INBOX.

• Nastavite sa Next.

4

SMTP server

Popunite podatke za odlazni server.

SMTP server: ovde treba ponovo da unesete ime host servera.

Port: 465

Tip zaštite: SSL/TLS

Zahtevaj prijavu: ova opcija mora biti označena.

Korisničko ime: unesite imejl adresu.

Lozinka: unesite lozinku za imejl nalog.

• Nastavite sa Next.

5

U ovom trenutku Vaš imejl nalog je uspešno konfigurisan na Vašem Android uređaju. Konačno, treba da odlučite da li će to biti vaš podrazumevani imejl nalog, da li ćete dobijati obaveštenja o prijemu poruke i da li želite da sinhronizujete imejlove na ovom nalogu, kao i da li će svi priloženi fajlovi iz dolaznih poruka biti automatski preuzeti kada ste povezani na Wi-Fi.

• Završite podešavanje klikom na Next. Nakon ovog koraka Vaš nalog je uspešno kreiran.

Updated on 11. June 2019.

Was this article helpful?

Related Articles