1. Home
  2. Imejl (e-mail)
  3. Podešavanja imejla
  4. Podešavanje imejl naloga za Mozilla Thunderbird

Podešavanje imejl naloga za Mozilla Thunderbird

Dodavanje novog imejl naloga korak po korak

Nakon pokretanja Mozilla Thunderbird-a, izaberite File » New »Existing Mail Account:

Dodajte imejl nalog u Thunderbird

Zatim unesite svoje ime, imejl adresu i lozinku za novi nalog. Kliknite na dugme Nastavi:

Upišite podatke svog imejl naloga

Nakon toga Thunderbird će pokušati da automatski otkrije postavke za imejl server. Ako je operacija uspešna, pojaviće se prozor sličan ovom:

Popunite podatke za svoj imejl nalog

Na kraju treba da kliknete na dugme Done i Vaš imejl nalog će automatski biti dodat u Thunderbird uz šifrovanu (SSL) vezu sa mejl serverom. Sa ovim korakom Vaš imejl nalog je konfigurisan.

Updated on 26. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles