1. Početna
  2. WordPress
  3. Ubrzavanje – WordPress Manager by SuperHosting

Ubrzavanje – WordPress Manager by SuperHosting

Korišćenjem alata "Ubrzaj" iz WordPress Manager-a možete povećati brzinu učitavanja veb-stranice pomoću posebne veb-tehnologije. U zavisnosti od verzije PHP-a koju trenutno koristite u okviru WordPress-a, pomoću ovog alata možete da aktivirate i koristite Memcached ili Redis.

Memcached i Redis su alati za keširanje koji se koriste za ubrzavanje dinamičkih sajtova keširanjem podataka i objekata u RAM-u.

Ubrzavanje vašeg WordPress sajta se može aktivirati sa samo dva klika. Memcached ili Redis će se automatski aktivirati i tada će se konfigurisati podešavanja W3 Total Cache dodatka.

Prvo morate da kliknete "Proveri" da biste videli je li tehnologija za ubrzavanje aktivirana za Vaš veb-sajt. Ako nije, kliknite na "Ubrzaj".

Nakon uspešne aktivacije, dobićete poruku sličnu ovoj:

Vaš sajt je već bio konfigurisan da radi sa W3 Total Cache dodatkom i ovim modulom

Detalji o ubrzavanju

Aktivacija ubrzanja

Aktiviranje alata za ubrzavanje je automatizovani proces tokom koga se odvija nekoliko akcija u okviru veb-sajta i hosting naloga.

  • Najnovija verzija W3 Total Cache-a je instalirana, aktivirana i konfigurisana u okviru WordPress sajta.
  • Memcached ili Redis se zatim aktivira na hosting nalogu u zavisnosti od verzije PHP-a.
  • Konačno, PHP modul Memcache ili Redis se aktivira na hosting nalogu.

W3 Total Cache

Morate dodatno instalirati dodatak da bi veb-sajt mogao pravilno da radi sa Memcached ili Redis.

U tu svrhu W3 Total Cache se automatski instalira i konfiguriše u okviru Vašeg veb-sajta.

Napomena: Ne preporučujemo upotrebu više dodataka za keširanje za Vaš veb sajt. Ako već koristite neki, proverite da li podržava Memcached ili Redis i ukoliko to jeste slučaj, potrebno je samo uneti odgovarajuća podešavanja.

Automatsko podešavanje W3 Total Cache

Podešavanja keširanja kao i host i port za pristup W3 Total Cache automatski se konfigurišu u ovom dodatku. Sledeće vrste keširanja su zatim omogućene: Page Cache i Minify (samo za JS kod).

Port koji je automatski postavljen u podešavanjima dodatka možete videti pristupom Memcached Manager-u ili Redis Manager-u Imajte na umu da ako je Memcached/Redis deaktiviran i ponovo aktiviran, port će se promeniti. U takvim slučajevima morate ručno da izmenite port u podešavanjima dodatka (eng. plugin) za svaku vrstu keširanja.

Možete da izvršite dodatna podešavanja za različite tipove keširanja u dodatku tako što ćete otići u WordPress administrativni panel -> Performanse.

Memcached i Redis

Ako se do trenutka aktiviranja koristi PHP 5.6 ili starija verzija, ubrzavanje će se obavljati pomoću Memcached tehnologije.

Ako je PHP verzija 7.0 ili novija, upotrebljena tehnologija ubrzavanja će biti Redis.

PHP modul se automatski aktivira tako da omogućava Memcached/Redis da se poveže na veb-sajt.

Deaktivacija (onemogućavanje) ubrzanja

U slučaju da morate da onemogućite ubrzavanje Vašeg veb-sajta, deaktivirajte W3 Total Cache u WordPress-u. Sledećom aktivacijom dodatka, Vaša podešavanja će se zadržati i ubrzanje će se ponovo aktivirati.

Ovaj članak odnosi se na: hosting usluge sa cPanel-om i WordPress Manager by SuperHosting alat.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci